Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVigesdal, Endre
dc.date.accessioned2010-09-22T07:34:11Z
dc.date.available2010-09-22T07:34:11Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168259
dc.description.abstractEt helhetlig belønningssystem består av både finansielle og ikke-finansielle belønninger. Noen bedrifter med standardiserte arbeidsoppgaver har en tendens til å overfokusere på de finansielle belønningene, og neglisjerer behovet for ikke-finansielle belønninger. Oppgavens problemstilling har derfor vært: Hvordan kan en produksjonsbedrift benytte belønningssystemet til å nå sine strategiske mål? Jeg har forsøkt å kartlegge det helhetlige belønningssystemet til en produksjonsbedrift, hvor majoriteten av de ansatte er kvinner. Videre har jeg analysert hvordan bedriftens belønningssystem enten kan være effektivt, meningsløst eller virke mot sin hensikt. Til slutt har jeg forklart hvordan bedriftens strategiske mål kan operasjonaliseres i varierende grad. Når målet vanskelig kan operasjonaliseres betyr dette at det vil være mer problematisk å se en sammenheng mellom en bestemt handling og det strategiske målet. Hovedkonklusjonen til oppgaven er at bedriften fokuserer på finansielle belønninger som motivasjon for ansatte, men belønningene har antagelig mistet sin insentiveffekt ettersom de ansatte nå forventer disse belønningene uavhengig av hvor bra bedriften gjør det.en
dc.language.isonoben
dc.subjectbelønningssystemeren
dc.subjectmotivasjonen
dc.subjectproduksjonsbedrifteren
dc.subjectbedriftsledelseen
dc.subjectstrategi og ledelse
dc.titleBelønningssystem i en produksjonsbedrift : hvordan belønne i henhold til bedriftens strategiske målen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel