Show simple item record

dc.contributor.authorThorsen, Sunniva
dc.contributor.authorStrømmen, Jarle Øvretveit
dc.date.accessioned2009-11-17T12:59:40Z
dc.date.available2009-11-17T12:59:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168345
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett på utviklingen av bransjer innenfor elektronisk utveksling av helseinformasjon. Dette er relativt nye bransjer som har det interessante ved seg at de ligger i grenselandet mellom det offentlige og private næringsliv. Vi har i denne oppgaven mer spesifikt fokusert en bransje som ikke er direkte knyttet til helsevesenet, men fokuserer på individets rett til å ha kontroll på sin egen helseinformasjon, den såkalte Personal Health Record- bransjen (PHR- bransjen). I de siste årene har PHR- bransjen fått stor oppmerksomhet verden over og da spesielt i USA, og mange mener at dette kan bli en av de største nye bransjene i tiden fremover. Det som har medført at en denne bransjen har blitt interessant, er at helsesektorene verden over ikke fullt ut har dratt nytte av den raske utviklingen som har skjedd ellers i samfunnet når det gjelder bruk av ny teknologi. Dette gjelder både i forhold til informasjonsflyt og informasjonskontroll, og da i første rekke gjennom nye medier som mobil, Internett og nyere intelligente systemer. I denne oppgaven har vi sett på hvordan dagens teorier kan benyttes i forhold til denne nye bransjen, og videre hvordan disse teoriene kan videreutvikles for å forstå bransjen bedre. Mer konkret har vi vurdert utviklingen i forhold til en dominant design i bransjen, og i den forbindelse hvordan aktører i bransjen kan påvirke at deres løsning enten blir den dominante designen eller i alle fall er kompatibel med det. I tillegg har vi valgt å inkorporere Michael E. Porter(1980) sin femfaktormodell i et annet analyseverktøy for å beskrive utviklingen mot fastsettelsen av en dominant design. Vi har imidlertid vært nødt til å foreta noen modifikasjoner for at Porters femfaktormodell skal passe til denne bransjen. Samlet sett mener vi at denne gjennomgangen av teoretiske modeller i forhold til PHRbransjen vil gi aktørene mulighet til å kunne analysere markedet og med det bedre posisjonere seg for å oppnå markedsmakt.en
dc.language.isonoben
dc.titleHvordan oppnå markedsmakt i Personal Health Record-bransjen : bransjeutvikling i grenselandet mellom stat og det private næringsliveten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record