Show simple item record

dc.contributor.authorKvisler, Glenn
dc.date.accessioned2010-08-16T08:02:55Z
dc.date.available2010-08-16T08:02:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168571
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er gjennomført som et ledd av den toårige Masterutdanningen ved Norges Handelshøyskole. Temaet for oppgaven er en analysere av kupongsertifikater, en forholdsvis ny type strukturerte produkter i det norske markedet. Oppgaven innledes med en kort belysning av hvem som kan være interessert i denne typen spareprodukt, hvor adferdspsykologi og nyttefunksjoner er tatt med i bildet. Deretter settes det opp et teoretisk rammeverk for å kunne analyse denne typen spareprodukt. Analysen er foretatt ved hjelp av Monte Carlo simulering, da det ikke er noen lukket løsning for verdsettelse av slike produkter. Oppgaven gir først et kort overblikk over elementene bak produktet. Videre tar oppgaven for seg viktigheten av en god generering av prisbaner. Problematikken rundt generering av uniforme fordelinger, og den videre konvertering til en normalfordeling settes i fokus. Deretter følger en analyse av de utvalgte kupongsertifikatene. I denne oppgaven er det to kupongsertifikater utstedt av Handelsbanken som vil bli analysert. De sentrale elementene i analysen er verdsettelse, forventet avkastning, løpetid og risiko for å tape penger. Avslutningsvis er det foretatt en sensitivitetsanalyse av de ulike inndatavariablene. Av denne analysen ser det ut til prospektene gir et relativt godt bilde på hva investorer kan vente seg av produktet, men det er allikevel muligheter til forbedring.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleKupongsertifikater : et verdifullt bidrag i spareproduktjungelen? en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record