Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJenssen, Jannicke Lie
dc.contributor.authorØren, Anja
dc.date.accessioned2011-05-11T10:23:43Z
dc.date.available2011-05-11T10:23:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168807
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å identifisere de utfordringene Telenor stod overfor i Bangladesh og Pakistan, for så å se på hvilke erfaringer de tok med seg videre til etableringen i India. Avslutningsvis spekulerer vi i Telenors fremtid i det indiske markedet. Utredningen tar utgangspunkt i Peng (2006) sitt teoretiske rammeverk A Comprehensive Model of Foreign Market Entries. Vi har imidlertid utvidet modellen til å inkludere Bartlett & Ghoshals transnasjonale teori. Rammeverket brukes til å belyse Telenors utfordringer, erfaringer og videre muligheter i India. Studiets formål er eksplorerende, og vi tar i bruk et multippelt casestudy. Data har hovedsakelig blitt samlet inn ved hjelp av semi-strukturerte intervjuer med ansatte i ledende stillinger i Telenor Group. Der vi fant det hensiktsmessig har vi supplert med relevant sekundærinformasjon. Funnene våre viser at de erfaringene Telenor har tatt med seg fra håndteringen av utfordringene i Bangladesh og Pakistan, i stor grad har påvirket og styrket selskapet i deres etablering i India. Analysen viser imidlertid at den harde konkurransen i markedet gjør at etableringen i India ikke går som forventet og at Telenors fremtid ser mørk ut. Vi argumenterer for at det kan være hensiktsmessig for Telenor å gå mot en mer transnasjonal løsning for å hevde seg i India. Gjennom en slik organisering mener vi at Telenor kan utnytte sin erfaring og kompetanse, samtidig som de er lokalt tilpasset. Dette kan føre til at de klarer å differensiere seg og følgelig kapre en større del av markedet.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.subjecten
dc.titleBasert på Telenors etablering i Bangladesh og Pakistan, hvordan ser fremtiden ut i India? : en analyse av Telenors utfordringer knyttet til etablering i et nytt ukjent markeden
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel