Show simple item record

dc.contributor.authorBjørklund, Robert
dc.date.accessioned2011-09-20T10:54:51Z
dc.date.available2011-09-20T10:54:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168993
dc.description.abstractDenne masterutredningen tar for seg entreprenørbedrifters utfordringer knyttet til rekruttering og bemanning av ansatte, samt tilgang på kompetanse i oppstartsfasen. Teorien tilsier at disse utfordringene kan forsterkes i slike bedrifters oppstartsfase, blant annet på grunn manglende renommé i arbeidsmarkedet og manglende finansielle ressurser. En av løsningene kan være å benytte seg av atypiske former for tilknytning av arbeidskraft. Forskningsmessig hører dette feltet til i krysningspunktet mellom entreprenørskap og HRM (human resource management). Dette er et felt som er relativt lite utforsket. Formålet med oppgaven er derfor å belyse den teorien som allerede foreligger, og i tillegg bidra med ytterligere empiri. For å besvare problemstillingene har jeg samlet inn data fra dybdeintervjuer med elleve informanter som har erfaring med oppstart av bedrifter innenfor tre sektorer: IT, høyteknologisk forskning og merkevarebygging/ markedsføring. Disse danner elleve individuelle case. Resultatene fra disse casene diskuteres i analysedelen, og viser til sammenhengene med og avvikene fra eksisterende teori. Jeg finner at bedriftene i oppstartsfasen har en uformell tilnærming til HRM oppstartsfasen. Selv om utfordringene som nevnes i tidligere forskning oppfattes ikke i særlig grad, viser det at bedriftene benytter seg av flere fremgangsmåter for å tilpasse seg disse potensielle utfordringene. Rekruttering fra personlige nettverk og forretningsnettverk er svært utbredt og kan være en tilnærming til manglende renommé. I tillegg benytter bedriftene seg av enkle og lite kostbare fremgangsmåter når de skal rekruttere. Atypiske tilknytningsformer forekommer i alle bedriftene, og synes å være en tilnærming til manglende finansielle ressurser. Det viser seg dessuten at ledelsen av disse atypiske arbeidstakerne ikke oppfattes som krevende, noe som teoretisk sett oppgis å være en utfordring.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.titleRekrutterings- og bemanningsutfordringer i entreprenørbedrifter : en casestudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record