Show simple item record

dc.contributor.authorGjertsen, Richard Aardal
dc.date.accessioned2009-11-26T12:39:15Z
dc.date.available2009-11-26T12:39:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169195
dc.description.abstractI denne utredningen ses det nærmere på innretningen av pengepolitikken i Norge. Det fokuseres spesielt på hvor vidt man for ensidig vektlegger inflasjonsutviklingen, slik at den realøkonomiske utviklingen ikke ivaretas, samt om utviklingen i kronekursen ikke i tilstrekkelig grad tas hensyn til. Etter forfatterens vurdering tilsier både mandatet for pengepolitikken og Norges Banks uttalelser at det legges betydelig vekt på utviklingen i realøkonomien. Dette bekreftes av de empiriske funnene. Det følger av mandatet at pengepolitikken også skal ta visse hensyn til utviklingen i kronekursen, og Norges Bank fremholder at dette gjøres. Gitt de benyttede data og valget av økonometrisk metode, viste det seg vanskelig å finne empiri som tilsier at det legges eksplisitt vekt på den løpende utviklingen i den nominelle kronekursen i rentesettingen. Det kan imidlertid ikke utelukkes at estimering av mer avanserte modeller kan avdekke hvordan Norges Bank foretar eventuelle renteendringer som reaksjon på kursbevegelser.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleNorges Banks pengepolitikk : enøyd politikk på autopilot?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record