Show simple item record

dc.contributor.authorEngelsen, Bjarte
dc.date.accessioned2009-11-20T09:07:50Z
dc.date.available2009-11-20T09:07:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169201
dc.description.abstractDenne utredningen tok sikte på å analysere og verdsette Hjellegjerde ASA på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon. Metodeverket som er brukt er fundamental verdsettelse, og bygger i stor grad på Finn Kinserdal sin tilnærming. I den strategiske analysen kom det fram at Hjellegjerde vil møte økende konkurranse, hovedsaklig fra rimelige import- møbler fra Asia. Det er også ventet økt konkurranse fra leverandører, samtidig som forhandlingsmakten til kundene vil øke. Imidlertid har Hjellegjerde unike ressurser blant annet i form av et sterkt merkenavn som de kan utnytte i den skjerpende konkurransen. Regnskapsanalysen viste svake resultater de siste årene. I prognosen ventes det gradvis bedring i resultatene. Totalt sett ga verdsettelsen en verdi pr aksje på 5,7, betydelig høyere enn børskursen på 2,3. Dette indikerer muligens at markedet har priset inn en ikke ubetydelig konkursrisiko.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.subjectverdsettelse
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hjellegjerde ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Analyse: 411en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record