Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRefvik, Endre
dc.contributor.authorDjupvik, Henrik
dc.date.accessioned2010-09-13T10:53:44Z
dc.date.available2010-09-13T10:53:44Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169223
dc.description.abstractFormålet med utredningen er todelt. Først skal den beskrive kraftmarkedet ved å presentere den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Videre vil utredningen fordype seg i opsjonshandelen på Nord Pool hvor den skal analysere hva som påvirket fallet i opsjonsvolumet i perioden 2005- 2009. I første del av utredningen blir kraftmarkedet presentert samt en beskrivelse av egenskapene til strømprisene. Videre blir opsjonsprisingsmodellen Black`76 drøftet og det blir foretatt en empirisk analyse av strømprisene. I andre del av utredningen analyseres opsjonsvolumet basert på to hypoteser om hvordan opsjonsvolumet beveger seg. Resultatene vi fikk ved å foreta en korrelasjons- og regresjonsanalyse var at vi kunne se at opsjonsvolum og implisitt volatilitet hadde en tydelig og signifikant negativ korrelasjon. Gjennom multippel regresjonsanalyse fikk vi tallfestet en justert forklaringsgrad på over 50 %. Resultatene for analysen av variablene viste at opsjonsvolumene ikke alltid beveget seg i samråd med hva hypotesene sa. I periodene hvor hypotesene ikke stemte kunne mye av fallet forklares ved andre markedsspesifikke hendelser.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomi
dc.titleOpsjoner i kraftmarkedet: en beskrivelse av det nordiske kraftmarkedet med fokus på opsjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Elektrotekniske fag: 540::Elkraft: 542en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel