Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFrostrud, Anders S.
dc.date.accessioned2012-02-09T11:36:58Z
dc.date.available2012-02-09T11:36:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169325
dc.description.abstractMasteroppgaven undersøker i hvilken grad kredittvurderingene til kredittbyråene S&P og Moody’s påvirker likviditeten til 12 selskaper på Oslo Børs. Først diskuteres kredittbyråenes funksjon og rolle samt forhold som kan påvirke påliteligheten. Betalingsmodellen og at utstedere kjøper rådgivningstjenester med ønske om bedre vurdering blir trukket frem som sentrale. I tillegg diskuteres muligheten for at byråene driver med konkurransebegrensende aktivitet. Likviditetseffektene undersøkes ved å konstruere tre ulike likviditetsmål; (i) Handelsvolum, (ii) Handelsvolum relativt til markedet og (iii) en likviditetsrate, Liquidity Ratio ( ). Det analyseres for eventuelle signifikante forskjeller i likviditetsmålene mellom perioden før og etter kreditthendelsene med tosidig t-tester. Kreditthendelsene som undersøkes er nedgraderinger, oppgraderinger, watch list, outlook og nye kredittvurderinger. Resultatene viser for det første at alle typer kredittvurderinger har effekt på likviditeten, men effekten er ikke særlig stor. For det andre ser det ut til at gode nyheter påvirker likviditeten i større grad enn dårlige nyheter. For det tredje har mer informasjon større effekt på likviditeten enn mindre informasjon. Til slutt indikerer resultatene i studien at kredittvurderingene til S&P har større påvirkning enn Moody`s kredittvurderinger.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectforetaksøkonomino_NO
dc.titleLikviditetseffekter av kredittvurderinger : en studie av det norske markedetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel