Show simple item record

dc.contributor.authorSjøberg, Paterick Saltvik
dc.contributor.authorNordhagen, Anders
dc.date.accessioned2012-08-10T07:14:45Z
dc.date.available2012-08-10T07:14:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169537
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av fornøyelsesparken TusenFryd AS basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 30.09.2011 supplert med strategisk informasjon av nyere dato. Utredningen starter med en presentasjon av TusenFryd og bransjen selskapet opererer i, før ulike verdsettelsesteknikker blir gjort rede for. Hovedfokuset i utredningen er rettet mot den fundamentale verdsettelsesteknikken, mens komparativ verdsettelsesteknikk blir benyttet som et supplement til denne. Deretter følger den strategiske analysen hvor interne forhold blir analysert gjennom SVIMA-modellen, mens de eksterne forholdene blir analysert gjennom en PESTEL-analyse og gjennom Porters fem krefter. Den strategiske analysen blir til slutt oppsummert gjennom en SWOT-analyse. Deretter justeres regnskapet mot virkelig økonomiske verdier for investororientert analyse. Regnskapets lønnsomhet, kredittrisiko og vekstutsikter blir så analysert før avkastningskravet beregnes. Innsikten fra de historiebaserte analysene danner grunnlaget for utredningens fremtidsprognoser som benyttes til å verdsette TusenFryd gjennom både egenkapitalmetoden og selskapskapitalmetoden. Resultatet fra metodene viser at TusenFrydaksjen konvergerer mot et verdiestimat lik kr. 37. Avslutningsvis vurderes verdiestimatets usikkerhet og troverdighet gjennom sensitivitetsanalyser og multippelanalyser før konklusjonen fattes.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styring
dc.subjectverdivurdering
dc.titleTusenFryd AS : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.subject.nsiverdsettelseno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record