Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Mari Aamo
dc.date.accessioned2013-04-19T08:56:10Z
dc.date.available2013-04-19T08:56:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169611
dc.description.abstractI denne oppgaven er formålet å vurdere om Norges Bank bør ta hensyn til vekst i pengemengde og kreditt i rentesettingen. Bakgrunnen er en antagelse om at pengepolitikken som er ført siden fleksibel inflasjonsstyring ble introdusert som pengepolitisk regime i mars 2001, ikke har fungert tilfredsstillende. Produksjonsgapet representerer en evaluering av landets ressursutnyttelse og inneholder i likhet med inflasjonen viktig informasjon om utviklingen i økonomien. Pengemengde- og kredittvekst er variabler som allerede følges av Norges Bank som en del av et større variabelsett og som har fått mye oppmerksomhet fordi utviklingen av disse variablene har vist seg å være sammenfallende med økonomiske forstyrrelser og kriser. Det som står sentralt i denne oppgaven er å vurdere om variablene i tillegg kan benyttes som indikatorer for produksjonsgapet. Sammenhengen mellom pengemengde-, kreditt, og produksjonsgap i Norge vil bli belyst gjennom teori og empiriske analyser. Ved å studere utviklingen i de ulike gapene vurderes det om disse innehar egenskaper som kan predikere utviklingen i konjunkturene. Avslutningsvis vil det bli argumentert for at kreditt og pengemengde er variabler som bør tillegges mer vekt i pengepolitikken gjennom en utvidelse av mandatet, og det vil bli presentert et forslag for en ny tapsfunksjon der disse variablene tas hensyn til.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleBør Norges bank ta mer hensyn til penge- og kredittvekst i rentesettingen? Teoretiske betraktninger og empiriske analyser av sammenhengen mellom produksjonsgap, pengemengde- og kredittvekst i Norgeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record