Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUndlien, Julie
dc.contributor.authorGranquist, Kristine
dc.date.accessioned2012-08-17T11:08:53Z
dc.date.available2012-08-17T11:08:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169711
dc.description.abstractDenne masterutredningen studerer problemstillinger relatert til ansettelsesforholdet i trepartsrelasjoner i konsulentbransjen. Oppgaven fokuserer på IT-konsulenter som sitter på langtidsprosjekter, hvor vi ser på ulike egenskaper ved ansettelsesforholdet som påvirker jobbtilfredshet, tilhørighet og en intensjon om å slutte. Studien tar utgangspunkt i to store prosjekter hos et konsulentselskap i Oslo som, i likhet med mange i bransjen, møter utfordringer knyttet til å utvikle og beholde dyktige kunnskapsmedarbeidere. Vi har utført kvalitative intervjuer med åtte respondenter tilknyttet prosjektene som innehar stillinger på ulike nivåer i Selskapet. Formålet med utredningen er for det første å avdekke empiriske funn som besvarer problemstillingen, for det andre vil vi definere hypoteser for videre forskning og for det tredje vil vi foreslå tiltak til hvordan Selskapet bedre kan møte utfordringene vi avdekker. Studien har et utforskende design med en induktiv tilnærming. Empirien er basert på en kvalitativ metode i form av dybdeintervjuer med seniorkonsulenter, sjefskonsulenter og prinsipaler i selskapet. Noen av de viktigste funnene er at forhold som forutsigbarhet, fleksibilitet, lojalitetsproblemer, evalueringskriterier og oppmerksomhet fra ledelsen alle påvirker jobbtilfredshet, men på ulike måter. Samarbeid med konkurrenter, fysisk distanse til arbeidsgiver og forhold til kunden påvirker tilhørighet i ulik grad. Til sist ser vi at tidspunk for avdelingsmøter og kontaktnett i kundeorganisasjonen er blant forholdene som kan påvirke en intensjon om å slutte.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstrategi og ledelseno_NO
dc.titleHvordan vil egenskaper ved ansettelsesrelasjonen påvirke jobbtilfredshet, tilhørighet og intensjon om å slutte? : en casestudie av IT-konsulenter på langtidsprosjekterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel