Show simple item record

dc.contributor.authorRemen, Anna Linn
dc.date.accessioned2013-06-11T12:41:02Z
dc.date.available2013-06-11T12:41:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169837
dc.description.abstractFormålet med utredningen har vært å vurdere hvorvidt sentralbanken bør føre en mer kontraktiv pengepolitikk for å begrense veksten i boligprisene. Jeg finner at boligprisutviklingen de siste årene gir grunn til bekymring. Kombinert med sterk vekst i husholdningenes gjeld, skaper en potensiell boligprisboble finansiell sårbarhet. Et boligkrakk kan få store økonomiske konsekvenser som følge av redusert etterspørsel, dårligere evne til å betjene gjeld og tap på utlån i banksektoren. Dette taler for en økt styringsrente. Pengepolitikken har imidlertid begrenset handlingsrom. Norge er en liten åpen økonomi, og sentralbanken må ta hensyn til konsekvensene av store og vedvarende utslag i valutakursen. Kronekursen er i dag sterk. Hensynet til importert inflasjon, samt behovet for forutsigbare rammebetingelser i konkurranseutsatt sektor, legger derfor klare begrensinger for rentedifferansen mot utlandet. Basert på utviklingen i konkurranseevne og forventet inflasjon, konkluderer utredningen med at styringsrenten ikke bør brukes mer aktivt enn den gjør i dag. Andre virkemidler som regulering av banksektoren, endringer i skattesystemet og stimulans til økt priselastitet på tilbudssiden, vil være mer treffsikre, og kan gi mer langsiktig stabilitet i boligmarkedet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpengepolitikkno_NO
dc.subjectsentralbankno_NO
dc.subjectfinansiell økonomi
dc.titleBoligprisutvikling og finansiell stabilitet : bør styringsrenten brukes mer aktivt som prisstabiliserende faktor i boligmarkedet?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record