Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLangenes, Ole Johan
dc.date.accessioned2013-08-01T08:52:22Z
dc.date.available2013-08-01T08:52:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169855
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg betydningen av en oppgaves karakter for effekten av insentiver. Formålet er å undersøke om motivasjon for en oppgave kan ha betydning for hvordan insentivering fungerer. I teoridelen presenteres den klassiske Prinsipal-Agent-modellen, som stammer fra standard økonomisk teori. I standardmodellen snakker man kun om ytre motivasjon. I påfølgende del blir derfor begrepene indre motivasjon og crowding-out-effekten presentert. Med det som grunnlag blir det utarbeidet en utvidet Prinsipal-Agent-modell som inkluderer indre motivasjon og som viser hvordan crowding-out-effekten kan virke inn ved insentivering. Ulike oppgaver gir forskjellig grad av indre motivasjon. Med dette til grunn presenteres et eksperiment som er gjennomført med 282 respondenter online gjennom Amazon Mechanical Turk (MTurk). I eksperimentet blir respondentene randomisert i fire treatments. Treatment 1 og 2 inneholder en IQ-test, mens treatment 3 og 4 består av finn-tall-oppgaver. Betalingsstrukturen er eneste forskjell mellom treatmentene som har samme oppgavetype. Mens man i T1 og T3 har en fast betaling på 3 USD for å løse oppgavene, får man i T2 og T4 i tillegg en bonus på 2 cent per korrekt svar. Med alle spørsmål korrekt besvart, vil bonusen summere seg til 30 cent eller 10 % av fastlønnen. Det er således en lav insentivlønn som introduseres. Hovedhypotesen i utredningen er at insentiver gir økt innsats ved finn-tall-oppgavene, mens innsatsen for IQ-testen forblir uendret. Fra hypotesetesting og individuelle regresjoner finner man isolert sett signifikante effekter som støtter dette, mens man fra en samlet regresjonsanalyse ikke får tilsvarende signifikante resultat. Hovedfunnet er derfor at en ikke kan påstå at det er signifikant forskjell i påvirkningen fra insentivene. Resultatene viser likevel at det finnes en tydelig effekt i retning av at insentiver fungerer dårligere når respondentene har høy indre motivasjon for oppgaven. Det vil derfor være hensiktsmessig å ta hensyn til oppgavetypen ved utarbeidelse av bonussystem.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.subjectno_NO
dc.subjectno_NO
dc.titleMotivasjon og insentiver : betydningen av oppgavens karakter for effekten av insentiverno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel