Show simple item record

dc.contributor.authorFlesland, Hilde Marie
dc.contributor.authorRathem, Caroline
dc.date.accessioned2013-08-13T11:10:01Z
dc.date.available2013-08-13T11:10:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169883
dc.description.abstractUtredningen undersøker hvorvidt hovedindeksen samt utvalgte sektorindekser på Oslo Børs har respondert på endringer i ulike makroparametere i perioden 1980-2012. Til tross for stor samvariasjon mellom indeksene over denne perioden, er det trolig at de har blitt påvirket av ulike makrovariabler, ettersom indeksene reflekterer ulike deler av realøkonomien. Mer spesifikt har utredningen undersøkt tre ulike arbeidshypoteser om overnevnte sammenheng. I første hypotese antas det at indeksene responderer med ulik tidsforskyvning på endringer i makroparameterne, og at signifikansen av påvirkning fra disse er forskjellig. Ved hjelp av en korrelasjonsanalyse finner vi at alle makrovariablene leder Oslo Børs og at indeksene priser inn makrovariablenes effekt på realøkonomien med ulik tidsforskyvning. Valutakurs leder derimot ikke børsen, og blir ekskludert fra videre analyser. Det påvises ved multivariat tidsserieregresjon at signifikansen av påvirkning fra makrovariablene er ulik for sektorene. Eksempelvis er energiindeksen den eneste som responderer på endringer i konsumprisindeksen i Norge. Videre antas det at internasjonale makrovariabler i stor grad er med å bestemme aksjekursutviklingen i eksportrettede enkeltindekser på Oslo Børs. Norske selskaper vil være sensitiv for utviklingen i internasjonal økonomi, da Norge er en liten, åpen økonomi. Analysen bekrefter dette, ettersom både industriproduksjon i USA og Europa, samt arbeidsledighet i USA er statistisk signifikant for flere av sektorindeksene. Også ikke-eksportintensive sektorindekser responderer på endringer i amerikanske nøkkeltakk, og viser således hvor sensitiv norsk økonomi er for konjunkturforløpet i USA. I tredje hypotese antas det at oljeprisen vil være statistisk signifikant for hoved- og energiindeksen, og lite- eller insignifikant for de resterende indeksene. Bakgrunnen for dette er at Norge er en oljenasjon, hvorpå den største eksportnæringen over perioden har vært petroleumsnæringen. Analysen viser derimot at oljeprisen er signifikant for alle indeksene, og ikke bare for energiindeksen. Dette impliserer at store deler av norsk realøkonomi er følsom for endringer i oljeprisen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleEksisterer det sektorspesifikke variasjoner knyttet til endringer i valgte makroparametere? : en empirisk tidsserieanalyse av samvariasjonen mellom makrovariabler og enkeltindekser på Oslo Børsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record