Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHetland, Herman
dc.date.accessioned2013-01-15T09:08:59Z
dc.date.available2013-01-15T09:08:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169997
dc.description.abstractBransjen og markedet for lavprisselskaper ser ut til å være i utvikling. Flere selskaper beveger seg mot å bli mer komplette og dermed føre en mer helhetlig forretningsmodell tilsvarende nettverksmodellen. Selskapene opplever også mettede kortdistanse-markeder og må se seg rundt etter muligheter for vekst. Norwegian Air Shuttle som i dag kun betjener kort- og mellomdistanse har per 15. Juni 2012 åtte moderne Boeing 787-800 langdistansefly i vente. Tre av disse flyene er kjøpt av Boeing, mens fem skal leases. Dette har ledet meg frem til problemstillingen min: Er det lønnsomt å for Norwegian å investere i Boeing 787 for benyttelse på en direkterute mellom Norge og New York? Jeg diskuterer de kostnadsfordelene Norwegian i dag nyter som et lavprisselskap og at de vanskelig lar seg overføre til langdistanse. I sammenheng med mettede kortdistansemarkedet kan satsingen deres vise seg å være mer av nødvendighet enn av ønske. Planen til Norwegian er å sette inn fly mellom Norge og New York og dermed tre inn i en oligopolkonkurranse med i dag seks større aktører. Jeg presenterer derfor dette markedet med tilhørende informasjon som passasjertall, priser og informasjon om tilbyderne. Markedet består av to segmenter med ett produkt i hvert segment. Jeg diskuterer produktet og hvorfor de innad i segmentene kan anses å være homogene, samt at eneste kilder til differensiering er direkteflygning i forhold til indirekte flygning samt tilslutningsmuligheter for passasjerene. Jeg modellerer så først det indirekte markedet med seks aktører og deretter det direkte markedet med to aktører, før Norwegians inntreden. Til slutt introduserer jeg Norwegian i markedet. Underveis endrer jeg på ulike forutsetninger om priselastisiteter samt analyserer dynamikken i markedet som følge av eksogene sjokk både før og etter at Norwegian etablerer seg. Jeg vier også tid til å se på hvordan utviklingen kan bli i markedet de nærmeste 10-15 år. Til slutt setter jeg opp en kontantstrømanalyse og beregner Norwegians forventede kontantstrøm ut fra ulike forutsetninger. Analysen viser og at Norwegian sin satsing på langdistanse er lønnsom, men at dette hviler på om Norwegian vil være i stand til å tilby passasjerene sine tilslutning/transfer fra New York. Analysen viser også at lønnsomheten i investeringen avhenger av om Norwegian klarer å skape en tilbudseffekt ved etablering, kombinert med overføring av kostnadsfordeler de i dag har.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleLønnsomhet ved investering i moderne langdistansefly for bruk på en rute mellom Norge og New York : en analyse av oligopolkonkurranse i langdistansemarkedetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel