Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Merete Solheim
dc.date.accessioned2013-08-14T10:57:37Z
dc.date.available2013-08-14T10:57:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170056
dc.description.abstractDenne empiriske studien er en undersøkelse av norske bedriftskunders reaksjoner på korrupsjon i utlandet utført av en av deres norske tjenesteleverandører. Den tar sikte på å besvare følgende forskningsspørsmål: Hva skjer med kundeforholdet mellom et korrupsjonsmistenkt selskap og dets bedriftskunder etter en korrupsjonsavsløring, og hvilke faktorer påvirker effekten korrupsjonsavsløringen får? Forskningens rammeverk, som danner grunnlaget for hypotesene, er utviklet basert på teori og tidligere forskning. Hovedhypotesen i denne studien er at korrupsjonssaken mot Norconsult påvirker kundenes holdning og handling overfor selskapet negativt. Det blir også vurdert i hvilke grad kundenes lojalitet, kundenes kunnskap og korrupsjonens nærhet påvirker effekten korrupsjonssaken har på kundenes holdning og handling overfor Norconsult. En kvantitativ metode, med et innslag av kvalitativ metode, blir brukt for å samle inn og analysere empirisk data fra Norconsult sine bedriftskunder i Norge. Resultatet av forskningen er at korrupsjonssaken har liten påvirkning på kundenes holdninger og handlinger overfor Norconsult, og kundenes kunnskap om korrupsjonssaken har ingen innflytelse på effekten. Det ble avdekket en tendens til at kunder med høy lojalitet til selskapet i mindre grad blir påvirket av korrupsjonssaken enn kunder med lav lojalitet, men resultatet var ikke signifikant. Studiens siste hovedfunn er den signifikante forskjellen på aksept-­‐ og handlingsnivå mellom korrupsjon i Tanzania og Norge.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstrategi og ledelseno_NO
dc.titleKorrupsjon ute, reaksjoner hjemme : Norconsult-sakenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record