Show simple item record

dc.contributor.authorBarkovitch, Ian Aubert
dc.contributor.authorElboth, Christian Ancher
dc.date.accessioned2013-08-15T11:41:24Z
dc.date.available2013-08-15T11:41:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170094
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven sett på effekten av aksjesplitt i det norske markedet. Totalt ble 73 aksjesplitter undersøkt i perioden 1.1.1996 til 31.12.2012. Studien viser at det eksisterer enkeltdager med både signifikant mer- og mindreavkastning i splitt event-vinduet, men summen av disse gir ingen kumulativ meravkastning. Det er ingen observerte effekter på annonseringstidspunktet. Aksjesplitter ser dermed ikke ut til å utløse en permanent aksjekursendring. Vi finner sterke beviser for at en aksjesplitt øker variansen til en aksje etter splittdagen. Det er derimot ingen klare beviser for at det skjer variansforandringer etter annonseringsdagen. For likviditetsforandringene er resultatene mer tvetydige, og to av tre likviditetsmål viser signifikant økning i likviditet etter splittdagen. Resultatene skiller seg fra sammenlignbare markeder som USA og Tyskland, der en har en mer utpreget splitteffekt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleAksjesplitter på Oslo Børs : en eventstudieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record