Show simple item record

dc.contributor.authorEnge, Marte Kristine
dc.contributor.authorFlåthe, Camilla
dc.date.accessioned2014-01-31T11:38:18Z
dc.date.available2014-01-31T11:38:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170190
dc.description.abstractDenne utredningen undersøker om ratingkunngjøringer utstedt av Moody’s og S&P har effekt på europeiske bankers lånekostnader. Med ratingkunngjøringer menes både opp- og nedgraderinger samt varsel om mulige endringer. Som et mål på lånekostnader benyttes CDSpremier. Datasettet vårt består av daglig CDS-data på 26 europeiske banker fra 1. januar 2004 til 31. desember 2012. Analysen består av fire hypoteser og metoden vi benytter er standard eventstudiemetodikk. I de to første hypotesene undersøker vi hvorvidt kunngjøringer har effekt på CDS-premiene. Hypotese 1 ser på umiddelbare effekter, mens hypotese 2 undersøker forventningsdannelse og eventuelle tregheter. De to siste hypotesene betinger på at det eksisterer umiddelbare kunngjøringseffekter. I hypotese 3 undersøker vi forskjeller mellom ratingendringer på tvers av ratingkategorier og endringer som forblir innenfor samme kategori. Hypotese 4 tar utgangspunkt i den siste finanskrisen. Vi skiller mellom ratingkunngjøringer før og etter konkursen av Lehman Brothers 15. september 2008, og undersøker om informasjonsverdien av kunngjøringene har endret seg over tid. Resultatene våre gir støtte til at nedgraderinger tilfører markedet informasjon. Vi finner videre unormale premieendringer ved S&Ps kunngjøringer av mulige nedgraderinger. Vedrørende forventningsdannelse finner vi få signifikante resultater. Videre ser vi signifikante unormale premieendringer knyttet til oppgraderinger og nedgraderinger utstedt av Moody’s opp til ti dager etter kunngjøringen. Analysen av hypotese 3 viser at Moody’s nedgraderinger mellom kategorier gir signifikant høyere positiv effekt på CDS-premiene relativt til nedgraderinger hvor referanseenheten holder seg innenfor samme kategori. Under hypotese 4 finner vi kun signifikante resultater knyttet til oppgraderinger utstedt av S&P. Denne analysen er imidlertid svak som følge av store skjevheter i datasettet og har trolig lav forklaringskraft.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleEffekten av ratingkunngjøringer på CDS-premier : en studie av bankers lånekostnaderno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record