Show simple item record

dc.contributor.authorSolbu, Kristin Aukrust
dc.contributor.authorNygård, Thea Marie
dc.date.accessioned2014-01-24T09:12:16Z
dc.date.available2014-01-24T09:12:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170202
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å undersøke effekten av frasalg på aksjonærenes verdi, samt hvilke faktorer som kan forklare den eventuelle verdiendringen. Vi undersøker selskapets unormale avkastning i perioden rundt annonsering, og tester innvirkningen utvalgte karakteristika har på den observerte verdiendringen. Studien tar utgangspunkt i frasalg utført på det skandinaviske markedet i tidsperioden 1. januar 2000 til 31. desember 2011. Utvalget består av 204 transaksjoner. I studien observeres en positiv verdieffekt ved annonsering av frasalg. I dagene rett før annonsering øker den unormale avkastningen, før den største effekten vises på annonseringsdagen. Dette medfører at unormal avkastning er statistisk signifikant større enn null på annonseringstidspunktet og for dagene i forkant av annonseringen. Ved bruk av to-utvalgstest og variansanalyse, studeres det hvilke faktorer som kan forklare den observerte verdiøkningen. Vi viser at industriell relasjon mellom kjøper og solgt enhet er en karakteristika som bidrar til økt aksjonærverdi. Videre observeres det at frasalg hvor den solgte enheten tidligere har vært oppkjøpt oppnår en lavere unormal avkastning ved annonsering. En annen faktor som har negativ betydning for aksjonærverdien, er usikkerhet knyttet til ferdigstillelse av en transaksjon. I midlertid reagerer markedet positivt når selskaper med finansielle problemer foretar frasalg. Vi observerer også at selgers markedsverdi og transaksjonens relative størrelse er karakteristika har innvirkning på unormal avkastning på annonseringstidspunktet. Derimot finner vi ikke indikasjoner på at faktorer som industriell relasjon mellom selger og solgt enhet, endring av geografisk fokus og solgt enhets lokalisering påvirker verdieffekten. Avslutningsvis viser en multippel regresjon effekten av alle karakteristika samtidig. Transaksjonens relative størrelse og hvorvidt den solgte enheten tidligere har vært oppkjøpt er de eneste faktorene som kan forklare den observerte unormale avkastningen i denne analysen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleEffekten av frasalg på aksjonærverdi : en empirisk studie av det skandinaviske markedetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record