• Optimal Insurance Policies in the Presence of Costs 

   Aase, Knut Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We reconsider costs in insurance, and suggest a new type of cost function, which we argue is a natural choice when there are relatively small, but frequent, claims. If a fixed cost is incurred each time a claim is made, ...
  • Risikopremier, realrenten og optimal konsum og porteføljeteori: Hva er problemet? 

   Aase, Knut Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Vi demonstrerer hvordan rekursive preferanser kan anvendes i økonomisk modellering, der kombinasjon av tid og usikkerhet er vesentlige elementer. Additiv og separerbar forventet nytteteori har vært den vanlige grunnpillaren ...