• Prosessledelse og innovasjon: En litteraturstudie 

      Iden, Jon; Andestad, Martin; Grung-Olsen, Hans-Christian (Journal article, 2013)
      Denne artikkelen studerer hvilken innvirkning prosessledelse har på bedrifters innovasjonsevne. Artikkelen deler prosessledelse inn i seks dimensjoner, og det gjøres en litteraturstudie for å avdekke sammenhengen mellom ...