• Bør den indirekte pressestøtten gis som momsfritak eller skattefradrag? : 

   Kind, Hans Jarle; Møen, Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Papiraviser er fritatt for moms. Dette representerer en indirekte subsidie i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner per år. Skattefradrag for redaksjonelle kostnader har vært foreslått som et supplerende virkemiddel i en ...
  • Individuelle priser i dagligvaremarkedet 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...
  • Tax-free digital news? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Wyndham, Timothy G.A. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   News platforms are struggling. Their printed readership is predominantly old, and their digital product struggles to win the attention of the young. For several decades tax reductions have been used in Europe to increase ...