Show simple item record

dc.contributor.authorLiisberg, Christina Næss
dc.contributor.authorAanesen, Hanna Renée
dc.date.accessioned2014-04-11T10:26:06Z
dc.date.available2014-04-11T10:26:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/194256
dc.description.abstractI denne utredningen har vi sammenliknet likviditetsstyringen til Den europeiske sentralbank (ECB) og Norges Bank. Vi drøfter de to systemene, samt analyserer systemenes påvirkning på korte og lange pengemarkedsrenter. Ved å benytte teori og empiri har vi vurdert de to sentralbankene i forhold til robusthet. Studien omfatter data fra perioden januar 2007 til oktober 2013. Underveis i denne perioden har begge sentralbankene valgt å foreta endringer i sine likviditetssystemer, og vi undersøker hvorvidt systemendringene har forandret grad av robusthet sentralbankene har oppnådd. ECB hadde i utgangspunktet et korridorsystem med reservekrav. Under finanskrisen gjennomførte de omfattende likviditetstiltak som resulterte i at O/N-­‐rentene falt ned mot innskuddsfasiliteten. Dette førte også til en nedgang i transaksjonsvolumet i interbankmarkedet og en reduksjon i O/N-­‐rentens volatilitet. I tillegg har styringsrenten fått redusert gjennomslagskraft i pengepolitikken på lengre sikt. Disse observasjonene tyder på at de i praksis har gått fra et korridor-­‐ til et gulvsystem i perioden. Norges Bank har på den andre siden hatt en annen utvikling. De hadde et gulvsystem ved periodens begynnelse. Under finanskrisen opplevde de høye påslag og høy volatilitet i pengemarkedsrentene, samtidig som aktiviteten i interbankmarkedet sank. For å løse disse utfordringene innførte de et hybridsystem. Resultatet viser at mens de har klart å redusere påslaget og volatiliteten i pengemarkedet, er det mer uklart om de har nådd målet om høyere aktivitet i interbankmarkedet. Samlet sett konkluderer vi med at de tradisjonelle systemene for likviditetsstyring kun delvis kan karakteriseres som robuste. Begge sentralbankene har i den aktuelle tidsperioden måtte foreta avveininger mellom ulike målsetninger som alle er avgjørende for at likviditetsstyringen skal kunne karakteriseres som robust.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.titleRobust likviditetsstyring : en sammelikning av Den europeiske sentralbank og Norges Banknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record