Show simple item record

dc.contributor.authorHjertnes, Benedicte Hundvin
dc.contributor.authorVedeler, Kamilla
dc.date.accessioned2014-04-11T10:43:28Z
dc.date.available2014-04-11T10:43:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/194264
dc.description.abstractDenne masterutredningen har hatt til hensikt å studere prosesseierrollens arbeidshverdag for å kunne gi en beskrivelse av rollens ansvarsområder, oppgaver og utfordringer. Videre har vi forsøkt å finne hvem som ofte fyller rollen som prosesseier i norske selskaper. Vi har basert oss på ni dybdeintervjuer med prosesseiere i ulike selskaper og ulike bransjer. Analysen har avdekket at ansvarsområdene og oppgavene til en prosesseier ofte er i tråd med litteraturen og deres stillingsbeskrivelser. Når det er sagt, utføres rollen ulikt både innad i selskaper og på tvers av selskaper. Det er stor variasjon for hvordan de beskriver ansvaret for prosessmåling og kontinuerlig prosessforbedring. Videre har studien avdekket at prosesseiere opplever liten grad av utfordringer relatert til en matrisestruktur og til rollekonflikter. De fleste selskapene er ikke fullkomne matriseorganisasjoner og vil naturligvis oppleve mindre grad av utfordringer relatert til det. Videre er prosesseierrollen såpass ny at det sosiale presset ikke har gjort seg gjeldende på lik linje som for andre roller i organisasjonen. Studien avslører at de fleste selskapene har lagt vekt på ledererfaring i tildelingen av prosesseierskap. Alle intervjuobjektene våre har ledererfaring og vi kan konkludere med at prosesseierrollen både oppleves og utføres som en lederrolle. Det innebærer imidlertid at en prosesseier bør inneha visse egenskaper, for å fungere optimalt som en leder. Vi finner at selskaper som ønsker å etablere prosessledelse bør våge å utforme prosessene i sin helhet på tvers av avdelinger. Først da vil prosesseierrollen kunne fungere optimalt. Med dette følger sannsynligvis de utfordringene vi forventet å finne. Vi mener dog at en velfungerende prosesseier er mer gunstig enn en prosesseier som skal ivareta en avdelings interesser parallelt. Ved å skille avdelingsleder og prosesseier kan selskapet legge bedre til rette for synergier og kreative løsninger. Masterutredningen vår er et bidrag i forskningen på prosesseierrollens praksis og arbeidshverdag. Det vil fremdeles være behov for ytterligere studier som har til formål å øke innsikten i hvordan prosesseierrollen fungerer. Fremtidig forskning bør ta sikte på å studere hvordan prosesseierrollen oppleves av andre roller i selskapet og om rollen systematisk fungerer ulikt i ulike bransjer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.titleProsesseierskap : en kvalitativ studie av prosesseierrollen i praksis : hvordan fungerer prosesseierrollen i norske selskaper, og hvem fyller rollen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record