Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohannessen, Atle
dc.date.accessioned2014-06-24T10:34:53Z
dc.date.available2014-06-24T10:34:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196663
dc.description.abstractStudiet ser på effekten av og motivasjonen til aksjeselskapers handel med egne aksjer ved Oslo børs. Ved å benytte tall fra 2005 til 2012 gjennomfører studiet en kortsiktig hendelsesanalyse, en langsiktig "buy and hold"-analyse samt en tidspunktsanalyse for selskap som; a) annonserer tilbakekjøp av egne aksjer b) kjøper tilbake egne aksjer c) selger egne aksjer Studiet viser at reell underprising ikke er hovedmotivasjonen for annonsering av tilbakekjøp av egne aksjer. En unormal meravkastning på 1,72 % blir likevel observert i tiden før og umiddelbart etter annonseringstidspunktet. Studiet finner bevis for at denne anomalien skyldes humørsvingninger i markedet som utlignes i løpet av en to måneders periode. Denne midlertidige kursoppgangen tilknyttet annonsering vil kunne utnyttes til egen gevinst av selskap og investorer. Faktisk tilbakekjøp av egne aksjer viser seg langt mer effektivt til å signalisere underprising til markedet. Ved tilbakekjøp foreligger det en kumulativ meravkastning på 1,51 %. Den langsiktige presteringen viser at dette er tilstrekkelig for å korrigere for underprising som følge av asymmetrisk informasjon. Studiet estimerer at en andel på 57 % av de som kjøper tilbake sine egne aksjer, motiveres av relativ underprising. Det er denne andelen som driver den positive kurskorrigeringen på kort sikt. En estimert andel på 53 % selger sine egne aksjer motivert av en gjennomsnittlig kumulativ meravkastning på 2,26 %. Studiet finner likevel ingen tegn til negativ kurskorrigering forbundet med salget. En positiv meravkastning på 1,07 % i tiden etter tilbakesalget kan forklares med ledelsens manglende evne til å gjenkjenne optimal overprising eller markedets økte forventning til bedre kapitalforvalting.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleHandel med egne aksjer på Oslo børs : et empirisk studie av effekt og motivasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel