Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErvik, Audun Øygard
dc.contributor.authorHegsethtrø, Sindre Aalrust
dc.date.accessioned2014-09-08T12:31:01Z
dc.date.available2014-09-08T12:31:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218996
dc.description.abstractI kjølvannet av finanskrisen har mye fokus blitt viet til systemviktige bankers rolle i banksektoren, og hvordan myndighetene forholder seg til disse. Oppgaven er inspirert av empirisk forskning på systemviktige finansinstitusjoner i Europa og USA, og undersøker om de empiriske funnene også er til stede i den norske banksektoren. Spesielt er det undersøkt hvorvidt systemviktige banker (klassifisert av Finanstilsynet) fikk fordel av en implisitt statsstøtte i det norske obligasjonsmarkedet i perioden 2009 til 2013. Oppgaven har også vurdert om systemviktige banker tar mer risiko. Resultatene viser at systemviktige banker fikk en rentesubsidie på mellom 8 og 27 basispunkter, og utsteder obligasjoner med gjennomsnittlig lengre løpetid. Rentesubsidien varierer over tid, og det er funnet indikasjoner på at de største bankene opplevde mer motpartsrisiko under gjeldskrisen i Europa. Finansielle indikatorer tyder på at systemviktige banker har en mer risikabel kapitalstruktur, men man finner ikke systematiske forskjeller i utlånsrisiko. Funnene er diskutert i sammenheng med markedseffekter, enkeltbankers insentiver og myndigheters tidsinkonsistensproblematikk. Dette kan være relevant informasjon for beslutningstakere ved utarbeidelse av et mer solid bankvesen, og andre som ønsker økt innsikt i norsk banksektor.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectsubsidiernb_NO
dc.titleSystemviktige finansinstitusjoner - bankdrift med støttehjul? : en kvantitativ analyse basert på det norske bankmarkedet i perioden 2009 til 2013nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel