Show simple item record

dc.contributor.authorSundheim, Emilie Kristine
dc.contributor.authorThunes, Camilla
dc.date.accessioned2014-09-22T12:20:59Z
dc.date.available2014-09-22T12:20:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220896
dc.description.abstractBanknæringen preges i dag av store endringer. Det er mye diskusjon rundt de nye reguleringene i Basel-III, spesielt knyttet til økte kapitalkrav og konsekvensene av dette for lønnsomhet og kapitalkostnad. Målet med denne utredningen har vært å finne ut om det har vært betydelige forskjeller i lønnsomhet og avkastningskrav mellom skandinaviske banker. Vi ønsket i tillegg å studere sammenhengen mellom egenkapital og risiko, for å undersøke hvilke implikasjoner dette har for bankenes kapitalkostnad fremover. Vårt studieobjekt for utredningen har vært elleve skandinaviske banker. Vi har analysert bankenes lønnsomhet og avkastningskrav, samt undersøkt forholdet mellom risiko og egenkapital. Utredningen har hovedsakelig en beskrivende og utforskende hensikt. Perioden vi ser på er 2001 til 2013. Vår utredning viser at det har vært forskjeller mellom bankenes lønnsomhet i perioden. Handelsbanken har gjennomgående hatt god og stabil lønnsomhet, tett fulgt av Sparebank 1 SR-Bank og DNB. Jyske Bank og Danske Bank har hatt den laveste lønnsomheten i utvalget. På grunn av forventet økonomisk vekst og et økende fokus på kostnadsredusering tror vi at lønnsomheten vil utvikle seg i positiv retning for samtlige banker i utvalget. Flertallet av bankene opplevde en økning i risiko under finanskrisen. Fremover tror vi bankenes risiko, målt ved aksjebeta, vil reduseres etter å ha vært på uvanlig høye nivåer under finanskrisen. Avkastningskravene til egenkapitalen har økt i samme periode, og Handelsbanken og Nordea skiller seg ut med den største økningen. Ved regresjonsanalyse har vi funnet et negativt forhold mellom egenkapital og risiko, noe som er i tråd med Modigliani- og Millerteoremet. Vi har imidlertid funnet støtte for en effekt som er lavere enn hva teorien tilsier. Dette kan tyde på at totalavkastningskravet vil kunne øke noe som følge av økt egenkapitalandel.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleLønnsomhet og avkastningskrav for store skandinaviske bankernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record