Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalvorsen, Marianne
dc.contributor.authorMidbøe, Sandra
dc.date.accessioned2014-10-07T10:36:47Z
dc.date.available2014-10-07T10:36:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223261
dc.description.abstractDenne masterutredningen tar for seg effektene de nye tapsforskriftene hadde på forretningsbankene og bankkrisen. Dette gjør vi ved å analysere bankenes tapsføringspraksis før, under og etter bankkrisen. Utredningen tar videre for seg hvorvidt utnullingen av DnBs aksjekapital skjedde på et galt grunnlag. Utredningen begynner med en innføring i klassisk kriseteori av Minsky og Kindleberger, samt teori om finansiell stabilitet. Deretter presenteres relevante metoder, som vi senere anvender i den kvantitative analysen. Etter at teori og metode er presentert, følger en makroøkonomisk beskrivelse av forløpet til bankkrisen. I analysedelen benytter vi først en statistisk tilnærming for å analysere bankenes tapspraksis. Deretter drøfter vi fundamentale faktorer som kan si noe om hvorvidt tapsføringene var urettmessig store. Vi finner det sannsynlig at tapsavsetningene under krisen var urettmessig store. Videre finner vi det sannsynlig at utnullingen av DnBs aksjekapital skjedde på et feil grunnlag. De store tapsavsetningene under krisen kan ha gjort at banken fremsto som mindre lønnsom enn hva som egentlig var tilfellet. Etter å ha analysert tapsavsetningene mener vi at de nye tapsforskriftene bygde på fundamentale feil. Forskriftene påla bankene å regnskapsføre på en måte som ikke tok høyde for en forventning om at økonomien ville bedre seg på sikt. Tiltaket virket dermed prosyklisk på en økonomi som i utgangspunktet var i en resesjonsfase. Vi mener i så måte at tapsforskriftene virket betydelig forsterkende på krisen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleFra gull til forskriftsmessig null? : en empirisk analyse av de nye tapsforskriftenes effekter på bankkrisen i Norge 1987 – 1993nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel