Show simple item record

dc.contributor.authorHolmen, Anne
dc.contributor.authorAndersen, Silje I.C.
dc.date.accessioned2014-10-07T12:45:46Z
dc.date.available2014-10-07T12:45:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223318
dc.description.abstractUtredningens formål er å gi økt innsikt og bidra til forståelsen av hvordan samarbeid mellom bedrifter kan bidra til vekst. Avhandlingen er basert på semi-strukturerte intervjuer med ledelsen i tre bedrifter i oppdrettsnæringen i Norge, som alle er deltakere i allianser eller nettverk. Vår analyse har avdekket flere gevinster som bedriftene nyter godt av, som følge av sin samarbeidsdeltakelse. Særlig stordriftsfordeler og ressursdeling er utbytter ved samarbeid som kan bidra til bedriftenes økte lønnsomhet og vekst, både direkte og indirekte. Våre funn viser at det er viktig å være bevisst hvilke samarbeidspartnere en bedrift inngår samarbeid med, og at valg av partnerbedrift vil påvirke gevinstene som kan oppnås med samarbeidet. Videre finner vi at det er vanskelig å konkludere entydig med at én bestemt samarbeidsform er overlegen andre, det avhenger av situasjonen og bedriftenes målsetning med samarbeidet. Både allianser og nettverk gir verdifulle bidrag som kan føre til bedrifters vekst, men våre funn antyder at en ideell løsning for bedrifter kan være en hybridløsning mellom de to samarbeidsformene. Denne utredningen er ett av få bidrag til forskning på samarbeids bidrag til bedrifters vekst. Dette er et område med stort potensial for økt innsikt og større forståelse, spesielt med tanke på bedriftslederes muligheter til å utfordre selskapets begrensninger og oppnå større vekst. Det vil derfor være nødvendig med ytterligere studier på feltet, blant annet med formål om å sette denne studiens funn i en større kontekst og sammenheng.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleHvordan samarbeid kan bidra til bedrifters vekst : en casestudie av samarbeid i den norske oppdrettsnæringennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record