Show simple item record

dc.contributor.authorGlimsdal, Torbjørn
dc.contributor.authorThormodsæter, Edvard
dc.date.accessioned2014-10-14T07:16:12Z
dc.date.available2014-10-14T07:16:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223643
dc.description.abstractTemaet for denne masterutredningen er bruk av tradisjonell og aktivitets basert budsjettering i ideell sektor, nærmere bestemt i norske bibel - og folkehøgskoler. I den forbindelse har det tradisjonelle budsjettets funksjoner og bruksområder ved skolene blitt undersøkt , og den potensielle nytteverdien av aktivitetsbasert budsjet t som verktøy har blitt vurdert . Funnene i utredningen er basert på kvalitative intervjuer av fire bibelskoler og fire folkehøgskoler, samt casestudier av to av skolene i utvalget. Litteraturen som omhandler kritikk av det tradisjonelle budsjettet og bruk av nyere styringsverktøy tar i liten grad utgangspunkt i ideelle virksomheter, og det har derfor vært interessant å arbeide med denne virksomhetstypen i en slik kontekst. Utredningen viser at bibel - og folkehøgskolene har stor nytte av budsjettet som styri ngsverktøy, og særlig på grunn av usikkerhet på inntektssiden som følge av varierende elevtall oppleves kostnadskontroll som budsjettets viktigste formål. Samtidig observeres flere av de kjente utfordringene ved tradisjonell, inkrementell budsjettering. De t skapes blant annet lite diskusjon om eksisterende ressursprioritering som følge av informasjonen i budsjettet, og selv om det finnes en kobling mellom langsiktig planlegging og kortsiktig budsjettering er den noe begrenset. Strategiske vurderinger dreier seg i hovedsak om nye tiltak, og i mindre grad om dagens forvaltning av ressurser. Aktivitetsbasert budsjettering kan bidra til å håndtere disse utfordringene. Den gjennomførte aktivitetsanalysen for to av skolene i utvalget synliggjør hvordan verktøyet k an brukes for å bryte opp i inkrementelle prosesser, både for å identifisere sløsing i ressursbruken samt tilføre relevant informasjon til strategiske beslutninger. Verktøyet har imidlertid også noen svakheter, og det finnes karakteristikker ved virksomhet stypen som kan gjøre det utfordrende å bruke ABB. Verktøyet forsøker blant annet å fremtvinge prioriteringer, men ettersom skolene opplever det helhetlige skoletilbudet som sentralt for måloppnåelse har de vanskelig for å prioritere mellom aktiviteter. På den annen side kan nettopp et slikt prioriteringsproblem gjøre at skolene har bruk for en grundig gjennomgang av ressursforvaltningen. Denne utredningen kan være nyttig for de åtte bibel - og folkehøgskolene som inngår i studien, men også for andre lignende skoler. I tillegg kan belysningen av ideell sektor danne et bidrag til litteraturen om tradisjonell budsjettstyring og andre styringsverktøy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleTradisjonell og aktivitetsbasert budsjettering i ideel sektor : en kvalitativ studie av norske bibelskoler og folkehøgskolernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record