Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchie, Eilif
dc.contributor.authorSæthre, Johannes
dc.date.accessioned2014-10-16T12:27:52Z
dc.date.available2014-10-16T12:27:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224023
dc.description.abstractHovedformålet ved bruk av ikke-finansielle måltall er å sikre organisasjonens overordnede visjon ved å fremprovosere en langsiktig tankegang, som ikke kun preges av jaget etter kortsiktige finansielle mål. Korrekt bruk av flerdimensjonal måling skal derfor sikre at hvert ledd i organisasjonen jobber i tråd med det som til enhver tid er definert som det beste for bedriften. Dette fordrer at systemet evner å korrekt lede handlingene til den enkelte ansatt, på alle nivåer. Ideelt sett skal styringssystemet gi ansatte både de insentiver og den informasjon nødvendig for å sikre at deres handlinger er i tråd med bedriftens overordnede strategi. Kravene som stilles til et styringssystem er derfor store, og øker i takt med kompleksiteten til bedriftens verdiskapende aktiviteter. Forskning gjort på bruken av ikke-finansiell måling må sees i forlengelsen av denne utviklingen. Tidligere forskning på balansert målstyring har vært tett knyttet til effektiviteten av systemet, med den hensikt å påvise eller motbevise et kausalt forhold mellom de ulike dimensjonene i systemet. Mindre forskning har vært viet til hvorvidt systemet fører med seg andre effekter. Målet med denne utredningen er å se på sammenhengen mellom innføringen av ikke-finansielle måleindikatorer, fortrinnsvis gjennom et balansert målstyringssystem, og utilsiktede sideeffekter. Utredningen håper å utvide forståelsen av hvordan flerdimensjonale styringssystemer kan påvirke hvorvidt de faktiske handlingene til ansatte i organisasjoner er i tråd med selskapets overordnede mål. Utredningen tar utgangspunkt i en avdeling ved et større nasjonalt logistikkselskap. Gjennom semi-strukturerte intervjuer ønsket vi å avdekke hvordan målingen langs flere dimensjoner kan føre med seg utilsiktede sideeffekter i tilknytning til ufullstendige måleindikatorer, ikke-målbare aktiviteter, ex ante causal ambiguity, eksternaliteter og insentiver. Hovedfunnet er at balansert målstyring både kan forårsake og forhindre utilsiktede effekter og utredningen redegjør for flere praktiske implikasjoner en organisasjon bør ta med i betraktningen ved innføring av balansert målstyring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleUtilsiktede sideeffekter ved bruk av ikke-finansielle måleindikatorer : et case-studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel