Recent Submissions

 • Behavioral equilibrium and evolutionary dynamics in asset markets 

  Evstigneev, Igor; Hens, Thorsten; Potapova, Valeriya; Schenk-Hoppé, Klaus R. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This paper analyzes a dynamic stochastic equilibrium model of an asset market based on behavioral and evolutionary principles. The core of the model is a non-traditional game-theoretic framework combining elements of ...
 • Von Neumann–Gale dynamics and capital growth in financial markets with frictions 

  Babaei, Esmaeil; Evstigneev, Igor V; Schenk-Hoppe, Klaus Reiner; Zhitlukhin, Mikhail (Journal article; Peer reviewed, 2020)
 • Herding in Smart-Beta Investment Products 

  Krkoska, Eduard; Schenk-Hoppe, Klaus Reiner (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  We highlight herding of investors as one major risk factor that is typically ignored in statistical approaches to portfolio modelling and risk management. Our survey focuses on smart-beta investing where such methods and ...
 • Boyan Jovanovic: recipient of the 2019 Global Award for Entrepreneurship Research 

  Minniti, Maria; Andersson, Martin; Braunerhjelm, Pontus; Delmar, Frédéric; Rickne, Annika; Thorburn, Karin S.; Wennberg, Karl; Stenkula, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The 2019 Global Award for Entrepreneurship Research has been awarded to Professor Boyan Jovanovic at New York University in the USA. Boyan Jovanovic has developed pioneering research that advances our understanding of the ...
 • Callable risky perpetual debt with protection period 

  Mjøs, Aksel; Persson, Svein-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  Issuances in the USD 260 Bn global market of perpetual risky debt are often motivated by capital requirements for financial institutions. We analyze callable risky perpetual debt emphasizing an initial protection (‘grace’) ...
 • Bankmarkedet for norske bedriftskunder gjennom og etter finanskrisen 

  Hetland, Ove Rein; Mjøs, Aksel (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Bankene er den viktigste eksterne finansieringskilden for mange bedrifters investeringer. I finansdelen av forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst» har vi blant annet forsket på virkningene av redusert kredittilgang ...
 • Innovasjon og innovasjonskonkurranser 

  Mæland, Jøril (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Bedrifter og offentlige virksomheter bruker i økende grad innovasjonskonkurranser til å løse teknologiske utfordringer og fremme nye produkter og tjenester. Gjennom en innovasjonskonkurranse inviterer oppdragsgiver uavhengige ...
 • For mye eller for lite lån? : Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider 

  Mjøs, Aksel; Hetland, Ove Rein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  Betydningen av bankenes rolle som formidler av kreditt til næringslivet fikk spesielt fokus i finanskrisen. Fra et forskningsperspektiv gir virkningene av krisen også en nyttig mulighet til å analysere bankers rolle og ...
 • Hedging without sweat: a genetic programming approach 

  Lensberg, Terje; Schenk-Hoppé, Klaus Reiner (Journal article; Peer reviewed, 2013-06-26)
  Hedging in the presence of transaction costs leads to complex optimization problems. These problems typically lack closed-form solutions, and their implementation relies on numerical methods that provide hedging strategies ...