Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSarilla, Maria Constanse Nohr
dc.contributor.authorKarlstad, Marte Dahl
dc.date.accessioned2016-02-01T10:02:16Z
dc.date.available2016-02-01T10:02:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375474
dc.description.abstractDenne masterutredningen har studert konseptet flerkulturell ledelse. Hensikten har vært å illustrere norske kapteiners valg av lederstil innen skipsfart, og hvorvidt de tilpasser ledelsesatferden etter mannskapets flerkulturelle bakgrunn. Oppgaven belyser videre hvilke utfordringer lederne står overfor, og hvordan de håndterer dette. Bruk av skipsfartbransjen, vil skape god innsikt i ledelse av kulturell diversitet, da bransjen er bestående av mennesker fra ulike kulturer og verdensdeler. Arbeidsoppgavene om bord krever også samarbeid mellom de ulike nasjonalitetene, noe som skaper en god illustrasjon av fordeler og utfordringer tilknyttet en diversifisert arbeidsgruppe. Ved å benytte Norsk Internasjonale Skipsregister (NIS) som utgangspunkt for oppgaven, har dette sikret oss bruk av norske kapteiner, samt mannskap av ulike nasjonaliteter. Oppgaven er strukturert som en multiple casestudie av ti nåværende og tidligere norske kapteiner, med erfaring fra ulike rederier. I tillegg har vi inkludert to overstyrmenn i intervjuprosessen, for å gi et mer helhetlig bilde av lederes håndtering av kulturell diversitet. Vi har basert datainnsamlingen på halvstrukturerte intervjuer. Under intervjuene la vi vekt på de ulike kulturenes særegenheter, fordeler og utfordringer ved bruk av flerkulturelt mannskap, kapteinenes lederstil, deres oppfatning av norsk lederstil, og hvordan de leder kulturell diversitet. Forskningen viser at norske kapteiner benytter norsk eller transformasjonsledelse ved ledelse av et flerkulturelt mannskap. Videre indikerer resultatene at kapteinene tilpasser ledelsesatferden etter de ulike kulturenes særegenheter. Avslutningsvis ser flesteparten av kapteinene kun utfordringer tilknyttet kulturell diversitet. Ettersom verden kontinuerlig globaliseres, og det blir vanligere at organisasjoner opererer på tvers av landegrenser, vil ledere stadig stå overfor utfordringer tilknyttet flerkulturell diversitet. Vi mener derfor at oppgaven er svært dagsaktuell, og av praktisk verdi for ulike rederier, kapteiner, samt bedrifter i andre bransjer, for eksempel byggebransjen. Da ledelse av kulturell diversitet er lite forsket på, mener vi at oppgaven kan være et teoretisk bidrag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleLedelse av kulturell diversitet innen skipsfart : En kvalitativ casestudie av norske sjøkapteinernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel