Show simple item record

dc.contributor.advisorStensland, Gunnar
dc.contributor.authorJohansen, Mads Haug
dc.contributor.authorStrømberg, Fredrik
dc.date.accessioned2016-03-29T10:48:41Z
dc.date.available2016-03-29T10:48:41Z
dc.date.issued2016-03-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382814
dc.description.abstractDenne utredningen analyserer aktivt forvaltede norske aksjefond i perioden 1983-2014. Formålet med oppgaven er å se om faktorer fra utvalgte flerfaktormodeller kan forklare avkastningen til fondene. Herunder om noen oppnår meravkastning etter justering for faktorene, eller om eventuell meravkastning kun skyldes eksponering mot systematiske risikofaktorer. Motivasjonen for denne tilnærmingen er manglende litteratur på området for det norske markedet. Studier på faktorene har blitt gjennomført av Næs et al. (2008), men de fokuserte på Oslo Børs generelt og ikke på aksjefond spesielt. Innledningsvis analyseres fondene ved bruk av CAPM og Fama og French sin trefaktormodell, men hovedfokus ligger på femfaktormodellen. Denne består av faktorene; markedet, størrelse, bok/pris, momentum og likviditet. Vi finner at fondene som oppnår meravkastning i CAPM, mister denne ved justering for de fire øvrige faktorene. Likevel ser vi at noen få fond oppnår meravkastning i femfaktormodellen. Dette skyldes i hovedsak negativ eksponering mot størrelsesfaktoren. Generelt observerer vi at svært mange fond er signifikant positivt eksponert mot størrelsesfaktoren og mange er negativt eksponert mot likviditetsfaktoren. De øvrige faktorene er mindre fremtredende. Totalt sett kan mye av avkastningen til fondene forklares av eksponering mot de fem faktorene. Videre undersøkes det om fond med ulik forvaltningskapital eller ulike forvaltningskostnader har forskjellig eksponering mot faktorene. Vi ser også nærmere på noen fond som fremstår som mer indeksnære enn de andre, for å undersøke om vi har såkalte skapindeksfond i vårt utvalg. Resultatene viser at forvaltningskapital er tilnærmet uten betydning for faktoreksponeringen til fondene, men at forvaltningskostnader spiller en større rolle. Vi finner at fond med høye kostnader er mindre indeksnære. De investerer også mer i små selskaper, og justert for dette oppnår de ikke meravkastning. I analysen av de mest indeksnære fondene finner vi at enkelte fond har svært høy korrelasjon med indeks, selv om de er vesentlig dyrere enn indeksfond.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleFaktoreksponering i det norske fondsmarkedet : en empirisk studie av aktive aksjefond og systematiske risikofaktorernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record