Show simple item record

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorHolde, Mette
dc.contributor.authorEllingsen, Kenneth
dc.date.accessioned2016-03-30T10:19:39Z
dc.date.available2016-03-30T10:19:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383020
dc.description.abstractDenne masterutredningen tar for seg Jotun sitt arbeid med kundefordringer. Jotun har hatt et økt fokus på arbeidskapital de siste to årene og da spesielt på kundefordringer. Vi vil være med på å belyse hvilke utfordringer Jotun har med dette arbeidet. Utredningen fokuserer på hvilke faktorer som er med på å bestemme hvilket nivå kundefordringene ligger på i Jotuns ulike datterselskaper. Vi belyser også hvordan kontantrabatt kan påvirke kundefordringer og hvilke elementer som er viktige i fastsettelsen av kontantrabatt. Studien tar utgangspunkt i fem av Jotuns datterselskaper valgt ut fra fem av deres ulike regioner. Utredningen er et case-studie med utforskende design. Fra de utvalgte datterselskapene har vi hentet inn både offentlig og intern regnskapsinformasjon. I tillegg har vi basert oppgaven på kvalitativ informasjon hentet inn gjennom syv semi-strukturerte intervjuer. Vi belyste i studiet at de to viktigste faktorene for nivået på kundefordringer er betalingsbetingelser og rutiner. Våre viktigste funn er at disse to faktorene varierer med to dimensjoner; lokal tilpasning og produktsegmenter. For lokal tilpasning har vi identifisert konkurranseforhold, reguleringer, sesongvariasjoner, makroomgivelser og teknologiutvikling som eksterne forhold. Med produktsegmenter mener vi de fire produktsegmentene Jotun opererer med: Decorative, Marine, Protective og Powder. Et svært viktig funn ved disse to dimensjonene er at man må se disse i sammenheng for å kunne forklare nivået på kundefordringer. Det betyr at det er både interne og eksterne forhold som avgjør kundefordringsnivået i de ulike datterselskapene. De eksterne faktorene kan Jotun i liten grad påvirke selv. På bakgrunn av dette er det viktig med gode interne rutiner som legger til rette for effektive rutiner gitt de eksterne faktorene de ulike datterselskapene påvirkes av. Vi fant at Jotun har forbedringspotensial ved de interne rutinene i flere av datterselskapene. Videre fant vi at kapitalkostnaden er den avgjørende faktoren for fastsettelse av kontantrabatt i Jotun. På bakgrunn av dette konkluderte vi med at kontantrabatten de ulike datterselskapene tilbyr generelt er satt for høyt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleUtfordringer ved styring av arbeidskapital: en studie av kundefordringer i Jotunnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record