Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Trond E.
dc.contributor.authorHøyem, Maria Holmen
dc.contributor.authorGrydeland, Ragni
dc.date.accessioned2016-03-30T10:39:13Z
dc.date.available2016-03-30T10:39:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383036
dc.description.abstractInnovasjon er en viktig faktor for bedrifter når det gjelder å skape konkurransefortrinn i bedriftene sine respektive markeder. Det synes derfor interessant å se på hvilke faktorer som kan være medvirkende for en bedrifts insentiver til innovasjon. To forhold av særlig betydning når det gjelder innovasjonsinsentiver er markedsstruktur og konkurransesituasjon. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i det norske brevmarkedet og herunder den statseide bedriften Posten Norge AS. Dette fordi postmarkedet er et marked hvor det på nåværende tidspunkt foreligger en liberaliseringsprosess gjennom en ny postlov som trer i kraft 1. januar 2016. Denne utredningen tar for seg teori på området om innovasjonsinsentiver, og har som formål å sammenstille disse teoriene med offentlig tilgjengelig informasjon om postmarkedet i Norge og Posten Norge AS. Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan ulike faktorer og trender i det norske postmarkedet vil kunne påvirke innovasjonsinsentivene til Posten Norge AS, og vi har særlig fokusert på liberaliseringen av det norske postmarkedet som kommer som en følge av implementering av EUs tredje postdirektiv i den nye loven. Utredningen forsøker å svare på hvorvidt og i hvilken grad det kan tenkes at et liberalisert postmarked vil ha innvirkning på innovasjonsinsentivene til Posten Norge AS. Med bakgrunn i de teorier vi har benyttet har vi funnet flere faktorer som tyder på at liberaliseringen i det norske postmarkedet i stor grad vil ha positiv innvirkning på insentivene til innovasjon. Dette i tillegg til at sammenhengen mellom insentivene og graden av konkurranse på Posten Norge AS sine markeder vil være positiv. Funnet står i strid med en sentral teoretiker på innovasjonsområdet, Joseph Schumpeter (1883-1950), som hevder at konkurranse er en ødeleggende faktor for innovasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleImplikasjoner av ny postlov og dens innvirkning på innovasjonsinsentivene i Posten Norge AS: en teoretisk studie av det norske postmarkedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record