Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStensaker, Inger G.
dc.contributor.authorKleiven, Caroline F.
dc.contributor.authorOttersen, Frank-Robert
dc.date.accessioned2016-03-31T11:05:46Z
dc.date.available2016-03-31T11:05:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383364
dc.description.abstractDenne utredningen ser på hvordan lojale mellomledere oppfatter sitt handlingsrom, samt hvilke implikasjoner lojalitet og handlingsrom kan ha for endringskapasitet. Hensikten med studien er å gi et bidrag til teori om mellomledere, lojalitet og handlingsrom, samt et praktisk bidrag til hvordan man kan bygge endringskapasitet i organisasjonen. Dette vil kunne gjøre bedriften bedre rustet til å møte hyppige endringer i omgivelsene. Undersøkelsen er et case-studie, basert på de lojale mellomlederne i DNB. Utredningens hovedfunn indikerer en sammenheng mellom reaksjonsmønster hos mellomleder og deres opplevde handlingsrom. Det kommer frem at de lojale mellomlederne i DNB kan kategoriseres som endringsvillige og resignerte. Disse viser forskjeller i sitt opplevde handlingsrom, og tilnærmingen til det. Der de endringsvillige virker å oppfatte et stort handlingsrom med mange muligheter, ser de resignerte ut til å oppfatte handlingsrommet som snevert eller umanøvrerbart. Begge gruppene ser imidlertid ut til å vise et ønske om å iverksette. For å mestre oppgavene uttaler de et behov for støtte fra både ledelse og kolleger. Ut i fra funnene våre har vi utviklet ROM-modellen: Reaksjonsmønster og Opplevd handlingsrom hos Mellomleder. Modellen gir en grafisk fremstilling av sammenhengene i våre funn. I tillegg viser utredningen til hvilke implikasjoner sammenhengen mellom reaksjonsmønster og opplevd handlingsrom kan ha for den organisatoriske endringskapasiteten. Det fremmes at de endringsvillige vil ha et bedre utgangspunkt enn de resignerte for å mestre balansen mellom endring og drift, en balansegang som vi har definert som endringskapasitet. For å hjelpe de resignerte, slik at de bedre kan mestre sin oppgave som iverksetter, har vi foreslått tiltak som ledelsen kan gjennomføre. Disse tiltakene var basert på litteratur om endringskapasitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleDen lojale iverksetteren - mellomleders handlingsrom i endringsprosesser: en kvalitativ studie av mellomlederes oppfatning av eget handlingsromnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel