Show simple item record

dc.contributor.advisorSæthre, Morten
dc.contributor.authorVu, Dat Tien
dc.contributor.authorVu, Hung Tien
dc.date.accessioned2016-04-05T07:51:02Z
dc.date.available2016-04-05T07:51:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383867
dc.description.abstractI Norge har det siden de første filmene ble vist offentlig tidlig på 1900-tallet vært viktig å danne et skille mellom kommunale og private kinoer. Der kommunale kinoer følger kulturpolitiske mål, søker private kinoer etter profittmaksimering. Norske konsumenter har historisk dratt stor nytte av et kvalitativt filmtilbud til lave priser under det særnorske kommunale kinosystemet. De siste femten årene har kapitalsterke private kinokjeder tatt over stadig flere kommunale kinoer, og i media deles det en utbredt bekymring for denne utviklingen. Vi har i lys av privatiseringen ønsket å se nærmere på hvordan eierskap- og konkurranseforholdene for bedriftene i kinobransjen påvirker billettpriser. Utredningen baserer seg på årlige data i perioden 2001-2014 for de 57 største kinobedriftene i Norge per 2013, der disse data er hentet fra Film & Kino og SSB. Vi har benyttet oss av regresjonsanalyser og komparative trendanalyser for å komme frem til våre funn. Resultatene viser at en kinos eierskaps- og konkurranseforhold kan være av betydning for kinoenes priser. Der ser vi at private kinoersetter signifikant høyere pris enn andre kommunale kinoer. Vi kommer videre frem til at kommunale kinoer som overtas av private aktører har en høyere prisøkning relativt til kommunale kinoer i perioden etter eierskapsskiftet. Når det gjelder konkurranse, finner vi at konkurrerende kinoer generelt setter lavere pris enn kinoer som ikke møter konkurranse. Nærmere undersøkelser viser at private kinoer med og uten konkurranse setter tilnærmet lik pris, mens konkurrerende kommunale kinoer setter merkbart lavere pris i forhold til kommunale kinoer uten konkurranse. Oppgaven konkluderer med at privatiseringen har elementer som bidrar til både høyere og lavere pris på sikt, men at dette vil kun holde under antakelse om at kinolandskapet er under liknende forhold som det er i dagnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleEt hamskifte i den norske kinobransjen: en empirisk analyse av billettprisernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record