Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Øivind Anti
dc.contributor.authorLenning, Monica Ilstad
dc.contributor.authorMoland, Kathrine
dc.date.accessioned2016-09-01T12:14:50Z
dc.date.available2016-09-01T12:14:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403513
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å finne kjennetegn ved en inntektseffektiv produksjon av melk og storfekjøtt i Norge. Næringen har vært gjennom store endringer de siste årene. Blant annet er antallet produsenter kraftig redusert og teknologi har gitt mange nye muligheter i produksjonen. Kunnskap om hva som kjennetegner en effektiv produksjon er dermed vesentlig for at gjenværende produsenter kan tilpasse seg de nye mulighetene og skape mest mulig verdi av de ressursene de har tilgjengelig. For å gjennomføre studien utfører vi en effektivitetsanalyse med utgangspunkt i norske produsenters regnskaps- og produksjonsdata. Metoden vi benytter er kjent som stokastisk frontanalyse. Vi har data fra 2012 og 2013, og kan dermed kontrollere for uobserverbare forskjeller mellom produsentene. For å analysere kjennetegn ved en effektiv produksjon inkluderer vi effektivitetsvariabler i modellen. Vi studerer om disse har signifikant innvirkning på effektiviteten. Produsentene blir så delt inn i tre grupper avhengig av hvor effektive de er. Dette gjør vi for å undersøke om effektivitetsvariablenes gjennomsnittsverdier er signifikant forskjellig i de tre gruppene. Resultatene våre viser at høy kvotefylling, høy produksjon av kg energikorrigert melk per ku, god melkekvalitet, lavere alder på kviger ved første kalving og mer produksjon av kjøtt per ku kjennetegner en effektiv produksjon. Lavere inseminasjonskostnader og lavere andel kraftfôr i fôrrasjonen har også positiv innvirkning på effektiviteten, men forskjellen mellom gruppene er liten. Resultatene indikerer også at de mest effektive produsentene har melkerobot, men det må presiseres at vi ikke har hatt tilgang til investerings- og driftskostnader ved ulike melkesystemer. Til sist finner vi at de som driver økologisk produksjon er mer effektive enn de som driver konvensjonelt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleHva kjennetegner en inntektseffektiv produksjon av melk og storfekjøtt?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record