Show simple item record

dc.contributor.advisorKnudsen, Eirik Sjåholm
dc.contributor.advisorLien, Lasse B.
dc.contributor.authorBergmann, Alice
dc.contributor.authorBetten, Mali Nordvik
dc.date.accessioned2016-09-02T07:53:45Z
dc.date.available2016-09-02T07:53:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403718
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å studere prestasjonsforskjeller som oppstår mellom bedrifter i møte med makroøkonomiske endringer. Mer spesifikt tar studien for seg i hvilken grad bedrifters kunnskapsintensitetsnivå påvirker deres økonomiske prestasjoner under konjunktursvingninger, med hovedfokus på resesjon. Studien tar sikte på å avdekke hvorvidt kunnskap kan bidra til at bedriften blir mindre påvirket av makroøkonomiske svingninger, og fungerer som en beskyttende faktor under resesjon. For å kunne undersøke dette vil studien operasjonalisere begrepet kunnskapsintensitet, og skape en klassifisering av bransjer i norsk næringsliv basert på deres respektive kunnskapsintensitetsnivå. Dette anses å være studiens hovedbidrag, ettersom vi betrakter kunnskapsintensitet gjennom flere dimensjoner, og operasjonaliseringen følgelig innebærer flere faktorer enn det tidligere forskning viser til. Videre undersøker studien sammenhengen mellom kunnskapsintensitet og prestasjon, hvor prestasjon måles i lønnsomhet og vekst. Sammenhengene undersøkes gjennom regresjonsanalyser, hvor prestasjonsmålene opptrer som avhengige variabler, og kunnskapsintensitet som uavhengig kategorisk variabel. Modellen kontrollerer for ulike bedriftsegenskaper som kan tenkes å påvirke sammenhengen mellom variablene. Studiens analyseperiode er 1999-2013. Hovedfunnene fra studien viser at relativt kunnskapsintensive bedrifter blir mindre påvirket av en resesjon, og opplever jevnere prestasjonsutvikling gjennom konjunktursvingninger. Sammenhengen forutsetter imidlertid at forskjellen i kunnskapsintensitet er av en viss størrelse. Funnene avdekker i tillegg at gjeld kan ha en negativt modererende effekt på sammenhengen mellom kunnskapsintensitet og prestasjon under resesjon, og at denne effekten kan være positiv under høykonjunktur. Studien finner dermed at kunnskap kan virke prestasjonsfremmende for bedrifter i kunnskapsintensive bransjer, men avdekker ikke hva ved kunnskap og disse bransjene som fører til de observerte prestasjonsforskjellene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmarketing and brand managementnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectkunnskapsintensitetnb_NO
dc.subjectbedriftsprestasjonnb_NO
dc.subjectkonjunktursvingningernb_NO
dc.subjectresesjonnb_NO
dc.subjectkunnskapnb_NO
dc.titleKunnskapsintensitet og resesjon : en empirisk studie av sammenhengen mellom kunnskapsintensitet og bedriftsprestasjon gjennom konjunkturfasernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record