Show simple item record

dc.contributor.advisorFjell, Kenneth
dc.contributor.authorGundersen, Vetle Dahl
dc.contributor.authorKarlsen, Håvard Thorsrud
dc.date.accessioned2016-09-02T08:04:00Z
dc.date.available2016-09-02T08:04:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403730
dc.description.abstractDenne masterutredningen benytter økonometrisk metode for å tallfeste den bedriftsøkonomiske delen av kjøreveisavgiften gjennom å estimere vedlikeholdets kostnadsfunksjon og finne de korttidsmarginale kostnadene knyttet til vedlikeholdsbehovet som oppstår ved økt trafikkbelastning. Vi følger tradisjonen for denne typen studier, og legger til grunn dobbel-logaritmisk transformerte regresjonsmodeller, som estimeres ved hjelp av Pooled OLS. Vedlikeholdskostnadene som inngår i modellene bygger på kostnadsdata for korrektivt- og forebyggende vedlikehold i 2014 og 2015. Vi benytter datasett på to ulike aggregeringsnivå: banesjefnivå med 32 observasjoner og et konstruert datasett på strekningsnivå med 51 observasjoner. På grunn av et begrenset datagrunnlag har vi benyttet en partiell tilnærming for å undersøke effekten av å bruke forskjellige mål på trafikkbelastning i våre modeller. Som kontrollvariabler benyttes en rekke karakteristika ved infrastrukturen. Modellene gir oss ikke grunnlag til å hevde at antall tog og gjennomsnittlig vekt pr. tog driver vedlikeholdskostnader ulikt. Vi kan heller ikke fastslå forskjellig kostnadseffekt fra personeller godstrafikk. Ettersom datagrunnlaget er for begrenset til estimere ikke-konstante kostnadselastisiteter, er vår foretrukne modell en enkel Cobb-Douglas-spesifikasjon med bruttotonn som produksjonsvariabel. Modellens forklaringsgrad for banesjefnivå og strekningsnivå er på henholdsvis 90% og 74%. Robusthetstester indikerer at de to er forventingsskjeve i hver sin retning, og vi benytter derfor et gjennomsnitt av aggregeringsnivåene. Dette gir en kostnadselastisitet på 0,36. Gjennom å anta at vedlikeholdsnivået i 2014 representerer et likevektsnivå, finner vi en marginal vedlikeholdskostnad for trafikkbelastningen i 2015 på 2,07 øre pr. bruttotonnkilometer (brtkm.) eller 2,25 EUR pr. 1000 brtkm. Tar vi hensyn til ulik kostnadsvariabilitet i kjøreveiens ulike bestanddeler, får vi en kostnadselastisitet på 0,20 som gir en marginalkostnad på 1,15 øre pr. brtkm., eller 1,25 EUR pr. 1000 brtkm. Begge resultatene er nokså høye sammenliknet med tilsvarende studier i andre land. Usikkerheten i våre marginalkostnader knytter seg først og fremst til de estimerte vedlikeholdskostnadene og kostnadselastisitetene, mens trafikkbelastningen trolig i mindre grad medfører usikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titlePå sporet av kjøreveisavgiften : en økonometrisk studie av marginalkostnader i jernbanenettetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record