Show simple item record

dc.contributor.advisorMæland, Jøril
dc.contributor.authorJacobsen, Fredrik Havikbotn
dc.date.accessioned2016-09-02T08:09:56Z
dc.date.available2016-09-02T08:09:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403734
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en fundamentalanalyse og verdsettelse av egenkapitalen til Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian). Formålet med oppgaven å vurdere Norwegians egenkapitalverdi. Oppgavens problemstilling er som følger: ”Hva er egenkapitalverdien per aksje til Norwegian Air Shuttle ASA?” Oppgaven er delt inn i syv deler. I den første delen presenteres Norwegians historiske utvikling, strategi og forretningsmodell. Videre presenteres og diskuteres verdsettelsesmetoder som er relevante. I verdsettelsen av Norwegian er det benyttet en fundamental verdsettelsesmetode hvor kontantstrømmene til selskapet (FCFF) blir valgt. Det blir også benyttet relativ verdivurderingsmetode for å underbygge egenkapitalverdien. Deretter beskrives innsamlet data. I den tredje delen er det utført en strategisk analyse og en regnskapsanalyse. Den strategiske analysen er basert på Porters five forces, PESTEL og VRIO. I den første delen av regnskapsanalysen er det gjort en omgruppering av balansen og en normalisering av regnskapstallene. Deretter er regnskapstallene analysert og sammenlignet med selskapets konkurrenter og flybransjen generelt. Den strategiske analysen og regnskapsanalysen danner grunnlaget for estimeringen av de fremtidige kontantstrømmene. I den fjerde delen er de fremtidige kontantstrømmene prognostisert. Kontantstrømmene er beregnet med basis i den strategiske analysen, regnskapsanalysen og fra historiske tall. I del fem verdsettes Norwegian. I dette kapittelet beregnes først Norwegians avkastningskrav og terminalverdien samt egenkapitalen. Norwegians egenkapitalverdi er her vurdert til 368 kr per aksje, hvilket er ca. 15% høyere enn dagens kurs notert på Oslo børs (pr. 1.6.2016). I del seks utføres en sensitivitetsanalyse som avdekker at det foreligger mye usikkerhet knyttet til Norwegians egenkapitalverdi. Avslutningsvis i oppgaven er det utført en relativ verdivurdering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi og administrasjonnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleVerdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA : fundamentalanalyse og verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record