Show simple item record

dc.contributor.advisorSøreide, Tina
dc.contributor.authorTjørswaag, Tiril Malene Bråthen
dc.date.accessioned2016-09-02T08:45:59Z
dc.date.available2016-09-02T08:45:59Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403784
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg revisors begrensninger i å avdekke korrupsjon i offentlige anskaffelser. Jeg beskriver anskaffelsesprosessen og revisors prosedyrer i offentlig revisjon. Utgangspunktet for forståelsen av korrupsjonsrisiko er økonomisk litteratur. Jeg benytter en prinsipal-agentmodell for å forstå risikoen som følger av organiseringen i det offentlige og en auksjonsmodell for å forstå den korrupte byderens adferd i anbudskonkurranser. Implikasjonen fra prinsipal-agentmodellen er at revisor sannsynligvis vil underestimere korrupsjonsrisikoen og iboende risiko i virksomheten som revideres. Dette vil videre føre til at revisor ikke foretar den nødvendige kontrollen for å skaffe tilstrekkelig bevis for at korrupsjon ikke har funnet sted. Dermed vil korrupte innkjøpere ha incentiv til å ta i mot bestikkelser. Implikasjonen fra auksjonsmodellen er at revisor bør kontrollere resultatet av anskaffelsen opp mot en referanseverdi av en anskaffelse ved fri konkurranse for å finne avvik som kan skyldes korrupsjon. Siden kommunene nedprioriterer revisjonen med tanke på tildeling av ressurser, vil revisor være begrenset i hvilke revisjonshandlinger hun kan gjøre for å samle tilstrekkelig bevis for at anskaffelsene ikke er foretatt basert på korrupsjon. Jeg finner at revisors begrensning i å avdekke korrupsjon hovedsaklig er tre faktorer: for lite profesjonell skepsis, mangel på ansvar for å avdekke misligheter og lite ressurser til å gjennomføre ekstra kontroll i revisjonen. Implikasjonen av dette er at det kreves større forståelse for korrupsjonens konsekvenser og kostnader for samfunnet for  finne riktig nivå av kontroll i offentlige anskaffelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleKorrupsjon i offentlige anskaffelser : en studie av revisors begrensninger belyst av økonomisk litteraturnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record