Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Gunnar A.
dc.contributor.authorGruben, Sindre Mowatt
dc.contributor.authorHøiland, Charlotte Williksen
dc.date.accessioned2016-09-02T10:57:20Z
dc.date.available2016-09-02T10:57:20Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403932
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å estimere Austevoll Seafood ASA (AUSS) sin egenkapitalverdi og tilhørende aksjeverdi per 31.12.2015 gjennom å utføre en fundamental verdivurdering. Grunnlaget for verdsettelsen er analyse av underliggende økonomiske- og strategiske forhold, utarbeidelse av fremtidsregnskap og -krav, og neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer. Deretter blir det gjennomført en komparativ verdivurdering, før et endelig verdiestimat vil bli sammenlignet med dagens børskurs. Utredningen er delt inn i tre deler, der vi i del 1 innledningsvis foretar en strategisk analyse av selskapet og bransjen. Videre analyseres selskapets underliggende økonomiske forhold hvor historisk inntjening og evne til å generere strategisk fordel belyses. Den strategiske analysen indikerer en bransjefordel med bakgrunn i konsesjons- og kvotesystemet. Avhengighet av store leverandører indikerer derimot en intern ressursulempe hos AUSS. I del 2 analyseres regnskapene for analyseperioden fra 2010 til 2015. Vi finner at AUSS har hatt en gjennomsnittlig strategisk fordel på 3,14 %. Fordelen er delt inn i en driftsfordel og en finansieringsulempe på henholdsvis 6,60 % og -3,46 %. Mesteparten av driftsfordelen skyldes en bransjefordel på 5,43 %, noe som gjenspeiler en generell høy lønnsomhet i bransjen. Finansieringsulempen skyldes både ulempe i forhold til netto finansiell gjeld og minoritet på henholdsvis -1,28 % og -2,18 %. I del 3 utarbeides fremtidsregnskapet og tilhørende avkastningskrav, som senere benyttes i estimeringen av egenkapitalverdien til AUSS. Vi finner at AUSS på lang sikt har en strategisk fordel på 4,78 %, noe som er høyere enn den gjennomsnittlige historiske fordelen på 3,14 %. Her har vi imidlertid forutsatt at finansiering verken utgjør en fordel eller ulempe, noe som følgelig påvirker den strategiske fordelen. Selve verdivurderingen er foretatt gjennom neddiskontering av relevante kontantstrømmer med tilhørende fremtidskrav. Etter en konvergeringsprosess ender verdiestimatet på kr 83,25 per aksje, justert for konkursrisiko. Usikkerheten rundt estimatet belyses gjennom simulering og sensitivitetsanalyse. Etter den komparative verdsettelsen justeres verdiestimatet ned til kr 81,33 per aksje, ettersom den komparative- og fundamentale verdsettelse vektes med henholdsvis 40 % og 60 %. Vårt verdiestimat er dermed kr 81,33 per aksje og en kjøps-anbefaling per 22.04.2016.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Austevoll Seafood ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record