Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØkland, Gunnar Magne
dc.contributor.authorBruset, Karen
dc.contributor.authorFærøy, Irmelin
dc.date.accessioned2016-09-05T10:44:28Z
dc.date.available2016-09-05T10:44:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404260
dc.description.abstractI denne masterutredningen utforskes expater og beslutningstakere i rekruttering av medarbeidere sin persepsjon og vektlegging av expaters endring i kompetanse som følge av utstasjonering. Med bakgrunn i at mange expater opplever at de ikke får brukt kompetansen de har tilegnet seg i løpet av utstasjonering og velger å forlate organisasjonen i repatrieringsperioden, er det interessant å utforske likheter og forskjeller i expater og beslutningstakere i rekruttering av medarbeideres persepsjon og vektlegging. En komparativ studie av expater og beslutningstakere i rekruttering av medarbeidere har blitt gjennomført for å kartlegge og sammenligne gruppene. Datamaterialet er samlet inn ved hjelp av semi-strukturerte intervjuer av fire tidligere expater og fire beslutningstakere i rekruttering bestående av HR-medarbeidere og linjeledere i en case-organisasjon. Utredningens hovedfunn er at expater og beslutningstakere i rekruttering av medarbeidere i stor grad har sammenfallende persepsjon og vektlegging av expaters endring i kompetanse som følge av utstasjonering. Expatene og beslutningstakerne identifiserer og opplever mange av de samme endringene, og endringene er hovedsakelig økning i expaters kompetanse. Samtidig er det noen forskjeller i gruppenes persepsjon, både i form av hvilke endringer de identifiserer og på hvilke måter de opplever at endringene i kompetanse påvirker expaters tilnærming og utførelse av arbeidsoppgaver. Det vil derfor være viktig å ha innsikt i likhetene og forskjellene for å skape forståelse i dialogen og prosessene rundt utstasjonering og repatriering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectinternational businessnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleExpaters endring i kompetanse som følge av utstasjonering : en komparativ studie av expater og beslutningstakere i rekruttering av medarbeidere sin persepsjon og vektleggingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel