Show simple item record

dc.contributor.advisorSøreide, Tina
dc.contributor.authorVik, Trygve
dc.contributor.authorVika, Stian
dc.date.accessioned2016-09-05T10:50:01Z
dc.date.available2016-09-05T10:50:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404266
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven studert temaet korrupsjon der vi har fokusert på hvilke komponenter i et compliance-system som er viktigst for å forebygge og avdekke ledelsesstyrt korrupsjon i et norsk perspektiv. Gjennom en kvalitativ innholdsanalyse, samt en gjennomgang av utvalgte korrupsjonssaker har vi prøvd å svare på problemstillingen vår. Vi har gjennom studien funnet ut at når ledelsen er involvert i korrupsjon, kan store deler av compliance-systemet overstyres, og det får en mindre sentral rolle i antikorrupsjonsarbeidet til et selskap. Den komponenten i et compliance-system som har den viktigste funksjonen når ledelsen er involvert i korrupsjon, er varsling. Effektive varslingskanaler er med andre ord sentralt når ledelsesstyrt korrupsjon skal forebygges og avdekkes. I tillegg til varslingskanalers sentrale funksjon, må også andre komponenter som står utenfor et compliance-system være på plass dersom et compliance-system skal fungere der ledelsen er involvert. Her har eierstyring og selskapsledelse en sentral plass. Tradisjonelt har man innenfor dette fagfeltet oppmuntret til kortsiktige insentivbaserte avlønningsordninger for ledelsen, men vi ser at dette kan gi ledere økte insentiver til å ta del i korrupsjon. Man kan altså gjennom god eierstyring og selskapsledelse redusere fordelene ledelsen kan oppnå som følge av korrupsjon. Et aktivt styre er også helt sentralt når ledelsen er involvert i korrupsjon. Vi ser også viktigheten av et forutsigbart lovverk i forhold til selv-rapportering. Korrupsjon er en type forbrytelse der potensialet er stort når det gjelder å få selskaper til å selv-rapportere sin egne forbrytelser. Når ledelsen er involvert, blir dette bildet mer komplisert, men potensialet er fortsatt til stede. Det kan være andre personer i ledelsen som ikke er involvert i korrupsjonen, det kan være styremedlemmer eller det kan være ansatte på lavere nivåer som ønsker å rapportere korrupsjon, og de må i større grad enn det som er tilfellet i Norge nå, vite hva som venter selskapet dersom det selv-rapporteres til påtalemyndighetene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleLedelsesstyrt korrupsjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record