Show simple item record

dc.contributor.advisorHeskestad, Terje
dc.contributor.authorTsybina, Elizaveta
dc.contributor.authorSebergsen, Stein-Inge
dc.date.accessioned2016-09-07T07:22:48Z
dc.date.available2016-09-07T07:22:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404800
dc.description.abstractIFRS-reglene har skapt utfordringer for mange norske foretak på bakgrunn av innføring av nedskrivningstest for goodwill fra og med 1. januar 2005. Denne studien undersøker omfanget av goodwillnedskrivninger i norske konsernregnskaper de siste årene og hvilke faktorer som kan bidra til å forklare årsakene til foretatt nedskrivning i norske børsnoterte foretak. Goodwill har gått fra å være en mindre betydningsfull regnskapsstørrelse til å ha en stadig større plass i balansen. Det interessante i denne oppgaven var å finne ut hvordan selskapene rapporterer i sine årsregnskap, omfanget av nedskrivningen i norske børsnoterte konsern og hva fastsettelsen av goodwillstørrelsen i etterfølgende perioder skyldes. Resultatene fra studien viser at antall nedskrivninger ikke har økt i det siste året av undersøkelsesperioden, til tross for at dette tilsvarte første året av oljekrisen. Dette kan tyde på at konsekvensen av oljekrisen enten ikke har blitt synlig enda, eller at konjunkturnedganger som følge av kriser har liten eller ingen innvirkning på nedskrivning av goodwill. Regresjonsresultatene viser en helt motsatt sammenheng, nemlig at det var foretatt større nedskrivninger i årene før oljekrisen i den perioden vi har undersøker. Derimot blir det funnet bevis for at selskapsspesifikke faktorer har en signifikant sammenheng med nedskrivningsbeslutningen. Både verdien av balanseført goodwill i begynnelsen av perioden, samt endring i omsetning mellom to år, viste en signifikant sammenheng. Logistisk regresjon er brukt for å besvare problemstillingen og de underliggende hypotesene ut fra en hypotetisk-deduktiv tilnærming hvor vi går fra teori til empiri. Regresjonsresultatene avkrefter at et unormalt høyt driftsresultat sannsynliggjør nedskrivning. Dette er overraskende da ledelsen teoretisk sett ønsker å fremvise et jevnt og stabilt resultat over tid. Imidlertid finner vi at unormalt lavt driftsresultat øker sannsynligheten for at nedskrivning rapporteres. Dette kan tyde på at ledelsen må utøve stor grad av skjønn gitt i IFRS i forbindelse med nedskrivningsbeslutningen. De viktigste årsakene som følge av denne nedskrivningstrenden anses fra teori å være at ledelsen har vurdert inntjeningen til å være lavere enn den egentlig er, eller ikke er bekymret for å fremvise en lavere inntekt enn den faktisk er.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansregnskapnb_NO
dc.titleNedskrivning av goodwill : en empirisk analyse av norske foretaknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record