Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorForos, Øystein
dc.contributor.authorBernes, Hanna Skjervheim
dc.contributor.authorFlo, Isabel Marie
dc.date.accessioned2016-09-14T10:10:38Z
dc.date.available2016-09-14T10:10:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407098
dc.description.abstractI denne utredningen forsøker vi å kartlegge mulige konsekvenser av paraplykjedenes overtakelse av grossist- og distribusjonsleddet i det norske dagligvaremarkedet. Grunnet uenigheter innad i bransjen om hvorvidt kjededistribusjon er bra for markedet eller ikke, anses det som aktuelt å forsøke å avdekke mulige effekter av økt kjededistribusjon. Studien fokuserer på hvordan utviklingen påvirker markedsaktører og konkurransen mellom dem, samt hvilke konsekvenser det får for forbruker. Det synes å være gjennomført begrenset med utredninger på området, hvilket kan hevdes å styrke studiens relevans. Utredningen baserer seg på resultatene fra en intervjustudie av totalt ti aktører i det norske dagligvaremarkedet. Ikke-numerisk data fra informantene blir analysert med utgangpunkt i økonomisk litteratur om stordriftsfordeler, vertikal integrasjon og kjøpermakt. Studiens overordnede mål vil ikke være å gi entydige konklusjoner, men indikasjoner på hvordan utviklingen mot full kjededistribusjon kan påvirke markedets aktører. Gjennom informantenes innspill, analysert i lys av økonomisk litteratur, har studien identifisert potensielle konsekvenser av kjededistribusjon. Kjededistribusjon fremstår som et strategisk trekk fra paraplykjedenes side for å øke egen fortjeneste, trolig på bekostning av leverandørene. Store leverandører ser ut til å komme dårligere ut ved kjededistribusjon, mens små leverandører i større grad synes å tjene på utviklingen. Kjededistribusjon kan dermed bidra til at små leverandører øker sin konkurransekraft overfor større leverandører. Paraplykjedene selv synes å tjene på økt kjededistribusjon, og da kanskje særlig NorgesGruppen. Det kan hevdes at NorgesGruppen, grunnet sin størrelse, har et konkurransefortrinn overfor øvrige paraplykjeder hva gjelder driften av grossist- og distribusjonsleddet. Konsekvensen for konsumentene er derimot usikker. Kjededistribusjon kan resultere i bedret vareutvalg i distriktene, men sluttbrukerprisen vil antageligvis ikke påvirkes. Grunnet stordriftsfordeler vil kjededistribusjon i de fleste tilfeller være mer effektivt enn direktedistribusjon. Kjededistribusjon kan dermed resultere i mer effektiv distribusjon av dagligvarer. Studien viser imidlertid til at eventuelle kostnadsbesparelser som følge av mer kjededistribusjon trolig vil beholdes av paraplykjedene i form av økt fortjeneste. Mer kjededistribusjon kan videre synes å vanskeliggjøre etablering på detaljistnivå, så vel som på grossist- og detaljistleddet. Dette kan virke hemmende for konkurransen i dagligvaremarkedet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleParaplykjedenes overtakelse av distribusjonen i dagligvaremarkedet : hva har utviklingen å si for markedets aktører?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel