Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Thore
dc.contributor.authorBuberg, Harald Hovde
dc.contributor.authorKlock, Jonas Kvalheim
dc.date.accessioned2016-09-15T07:55:48Z
dc.date.available2016-09-15T07:55:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407432
dc.description.abstractI denne utredningen tar vi for oss annonseringseffekten av SCRIP-utbytteprogrammer og Statoils implementering av SCRIP for utbyttet i fjerde kvartal 2015. Hensikten med denne utredningen er å finne ut om det foreligger unormal avkastning ved annonseringen av at selskap ønsker å tilby SCRIP (utbytteaksjer). Vi tar for oss 33 ulike SCRIP-annonseringer i perioden 2000-2016 på den britiske børsindeksen FTSE All-Share. Samtidig ønsker vi å undersøke hvilke implikasjoner SCRIP-programmet har for Statoils finansielle situasjon. Vi estimerer effekten av SCRIP-annonseringer ved å gjennomføre en begivenhetsstudie, hvor vi beregner unormal avkastning i aksjemarkedet for de aktuelle selskapene. Vi finner ingen signifikant effekt på annonseringsdagen, men estimert verdi er marginalt positiv. Da SCRIP programmer har tilsvarende trekk som en reduksjon av kontantutbytte, er dette resultatet noe overraskende. Årsaken til dette ligger i at utbyttereduksjon tradisjonelt er forbundet med negativ unormal avkastning. SCRIP virker derfor å sende signaler til markedet om at selskapet ønsker en opprettholdelse av utbytte, og man unngår de negative signalene forbundet med et utbyttekutt. Videre antyder resultatene at selskapene som tilbyr SCRIP er større, har svakere inntjening, dårligere kontantdekning for kortsiktig gjeld og reinvesterer mer enn kontrollgruppen det året de annonserer SCRIP. Vi mener disse resultatene indikerer at SCRIP benyttes av selskap med midlertidig inntjenings- og likviditetsproblemer, som ønsker å oppfylle utbytteforpliktelsen samtidig som de opprettholder finansiell fleksibilitet for å betjene gjeld og fortette å investere. I tilfellet for Statoil vil et SCRIP-program kunne gi betydelig større tilgang på kortsiktige finansielle midler til å dekke fremtidige forpliktelser og investeringer. Dette vil igjen kunne gi bedret troverdighet i obligasjonsmarkedet og øke tilgangen til fremtidig ekstern finansiering for selskapet. På bakgrunn av argumentene i utredningen virker en implementering av et SCRIP-program å være rasjonelt i Statoils tilfelle.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleMarkedsreaksjon ved annonsering av SCRIP-program : en begiventhetsstudie om markedsreaksjon ved annonseringen av et SCRIP/utbytteaksje-program, med Statoil som case-eksempelnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record